We found 3 job(s) match your search: Job Categories - "Finance / Investment" | Locations "Thai Nguyen"

NHÂN VIÊN THU NỢ TRỰC TIẾP TẠI THÁI NGUYÊN

HD SAISON FINANCE CO., LTD. - Thai Nguyen

12,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
16/07/2019

Giám Sát Bán Hàng Kênh Trả Góp Điện Máy/Xe Máy - Thái Nguyên

FE Credit - Thai Nguyen

10,000,000VND - 15,000,000VND | Team Leader / Supervisor
10/07/2019

Modify this job search

-