We found 32 job(s) match your search: Job Categories - "Customer Service" | Locations "Thai Nguyen"

PG / PB Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Tại Thái Nguyên

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Thai Nguyen

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
17/07/2019

NHÂN VIÊN THU NỢ TRỰC TIẾP TẠI THÁI NGUYÊN

HD SAISON FINANCE CO., LTD. - Thai Nguyen

12,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
16/07/2019

[OceanEdu_Thái Nguyên] Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thai Nguyen

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
08/07/2019

[OceanEdu_ Tx Phổ Yên] Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thai Nguyen

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
08/07/2019

[Thái Nguyên] Customer Service Officer

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Thai Nguyen

6,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
03/07/2019

[Thái Nguyên] Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thu Nhập Cao

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Thai Nguyen

12,000,000VND - 20,000,000VND | Team Leader / Supervisor
01/07/2019

[THÁI NGUYÊN] Head of Customer Service Officers

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Thai Nguyen

10,000,000VND - 12,000,000VND | Team Leader / Supervisor
28/06/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH [THÁI NGUYÊN]

Công ty TNHH Trường Thọ Việt Nam - Thai Nguyen

More than 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
16/07/2019

Modify this job search

-