We found 26 job(s) match your search: Job Categories - "Customer Service" | Locations "Thai Nguyen"

[OceanEdu_Thái Nguyên] Nhân Viên Telesale

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thai Nguyen

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
29/05/2020

[OceanEdu_Thái Nguyên] Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thai Nguyen

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
29/05/2020

[OceanEdu_Thái Nguyên] Nhân Viên Tuyển Sinh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thai Nguyen

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
29/05/2020

[OceanEdu_Thái Nguyên] Nhân Viên Tư Vấn

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thai Nguyen

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
29/05/2020

[FORMAT] QUẢN LÝ TRUNG TÂM FORMAT THÁI NGUYÊN

FORMAT/TOKYOLIFE - Thai Nguyen

8,000,000VND - 20,000,000VND | Manager
27/05/2020

NHÂN VIÊN THU NỢ TRỰC TIẾP TẠI THÁI NGUYÊN (THU NHẬP CAO)

HD SAISON FINANCE CO., LTD. - Thai Nguyen

15,000,000VND - 18,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
22/05/2020

[OceanEdu_ Tx Phổ Yên] Nhân Viên Telesale

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thai Nguyen

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
21/05/2020

[OceanEdu_ Tx Phổ Yên] Nhân Viên Tuyển Sinh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thai Nguyen

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
21/05/2020

[OceanEdu_ Tx Phổ Yên] Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thai Nguyen

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
21/05/2020

Nhân Viên Tư Vấn Trả Góp Tại Phổ Yên - Thái Nguyên

HD SAISON FINANCE CO., LTD. - Thai Nguyen

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
08/05/2020

Modify this job search

-

VietCV.io