We found 74 job(s) match your search: Locations "Thai Nguyen"

Giám Sát Bán Hàng Bên Thứ Ba - Thái Nguyên (mô hình Điểm liên kết)

FE Credit - Thai Nguyen

15,000,000VND - 20,000,000VND | Team Leader / Supervisor

20/04/2019

Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Pháp Lý - Thái Nguyên hoặc Bắc Ninh

FE Credit - Bac Ninh, Thai Nguyen

10,000,000VND - 15,000,000VND | Team Leader / Supervisor

20/04/2019

Giám Sát Bán Hàng [Phổ Yên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thai Nguyen

17,000,000VND - 25,000,000VND | Team Leader / Supervisor

18/04/2019

ASM Khu Vực Tây Bắc

Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Dolsure - Thai Nguyen

12,000,000VND - 20,000,000VND | Manager

12/04/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH GIAO HÀNG TẬN NHÀ – THÁI NGUYÊN

Công Ty TNHH Yakult Việt Nam - Thai Nguyen

7,976,791VND - 10,976,791VND | Experienced (Non-Manager)

11/04/2019

NHÂN VIÊN PR - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

Công Ty TNHH Yakult Việt Nam - Thai Nguyen

More than 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

11/04/2019

[Thái Nguyên] Nhân Viên Thủ Kho Chính

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Thai Nguyen

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

10/04/2019

[Thái Nguyên] Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Thai Nguyen

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

10/04/2019

[OceanEdu_ Tx Phổ Yên] Nhân Viên Tuyển sinh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thai Nguyen

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

02/04/2019

Modify this job search

-