We found 67 job(s) match your search: Locations "Thai Nguyen"

Nhân Viên Đào Tạo [Ocean Edu - Thái Nguyên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thai Nguyen

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/01/2019

[OceanEdu_Thái Nguyên] Nhân Viên Thị Trường

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thai Nguyen

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/01/2019

[Thái Nguyên] Nhân Viên Thủ Kho Chính

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Thai Nguyen

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/01/2019

[Thái Nguyên] Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Thai Nguyen

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/01/2019

FPT Telecom Thái Nguyên - Nhân Viên Thu Cước

FPT Telecom - Thai Nguyen

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/01/2019

Air Export Operation Staff (Bac Ninh/ Thai Nguyen)

CareerLink’s Client - Bac Ninh, Thai Nguyen

7,000,000VND - 9,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/01/2019

Sale Rep Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Karofi Việt Nam - Thai Nguyen

10,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

15/01/2019

Quản Lý Vùng

J&T EXPRESS - Thai Nguyen

12,000,000VND - 15,000,000VND | Team Leader / Supervisor

14/01/2019

Trưởng Bưu Cục

J&T EXPRESS - Thai Nguyen

8,000,000VND - 10,000,000VND | Team Leader / Supervisor

14/01/2019

Nhân Viên Giao Nhận

J&T EXPRESS - Thai Nguyen

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

14/01/2019

Quản Lý Sửa Chữa Xe

J&T EXPRESS - Thai Nguyen

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

14/01/2019

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà (Thái Nguyên)

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Thai Nguyen

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/01/2019

Giám Sát Kinh Doanh - Thái Nguyên

FE Credit - Thai Nguyen

Competitive | Team Leader / Supervisor

11/01/2019

[OceanEdu_Thái Nguyên] Nhân Viên Telesales

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thai Nguyen

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

25/12/2018

Modify this job search

-