We found 80 job(s) match your search: Locations "Thai Nguyen"

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH GT - KHU VỰC THÁI NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Thai Nguyen

10,000,000VND - 16,000,000VND | Team Leader / Supervisor
09/04/2020

NHÂN VIÊN KINH DOANH GIAO HÀNG TẬN NHÀ-CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

Công Ty TNHH Yakult Việt Nam - Thai Nguyen

9,628,434VND - 12,628,434VND | Experienced (Non-Manager)
09/04/2020

Nhân Viên Kinh Doanh - Thái Nguyên

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Thai Nguyen

12,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
06/04/2020

[OceanEdu_ Tx Phổ Yên] Nhân Viên Telesale

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thai Nguyen

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
20/03/2020

[OceanEdu_ Tx Phổ Yên] Nhân Viên Tuyển Sinh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thai Nguyen

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
20/03/2020

[OceanEdu_ Tx Phổ Yên] Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thai Nguyen

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
20/03/2020

[OceanEdu_Thái Nguyên] Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thai Nguyen

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
20/03/2020

[OceanEdu_Thái Nguyên] Nhân Viên Tuyển Sinh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thai Nguyen

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
20/03/2020

[OceanEdu_Thái Nguyên] Nhân Viên Tư Vấn

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thai Nguyen

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
20/03/2020

Modify this job search

-