We found 5 job(s) match your search: Job Categories - "Interpreter / Translator" | Locations "Tay Ninh"

Phiên Dịch Tiếng Hoa (Tây Ninh)

Công Ty Cổ Phần AZB - Tay Ninh

Competitive | Experienced (Non-Manager)

19/04/2019

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

Công Ty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ - Tay Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

16/04/2019

Chuyên Viên ISO

Công ty TNHH Pearlcoin (Việt nam) - Tay Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

16/04/2019

Thông Dịch Tiếng Hàn (KCN Gò Dầu, Tây Ninh)

CareerLink’s Client - Tay Ninh

12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

16/04/2019

Nhân Viên Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Công ty TNHH Korea Tape - Tay Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

20/03/2019

Modify this job search

-