We found 17 job(s) match your search: Job Categories - "Consulting" | Locations "Tay Ninh"

[TP TÂY NINH] NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Tay Ninh

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
08/08/2019

[ Tây Ninh] Quản Lý Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Tay Ninh

10,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
08/08/2019

Nhân Viên Bán Hàng Sữa Abbott (Tây Ninh)

Abbott International Nutrition - Tay Ninh

Competitive | Experienced (Non-Manager)
27/07/2019

Nhân Viên Kinh Doanh Tây Ninh

CÔNG TY TNHH NÔNG HẢI - Tay Ninh

7,000,000VND - 30,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
05/07/2019

Modify this job search

-