We found 20 job(s) match your search: Locations "Son La"

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH GT - KHU VỰC SƠN LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Son La

10,000,000VND - 16,000,000VND | Team Leader / Supervisor
20/02/2020

Đại Diện Bán Hàng_Sơn La

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Son La

15,000,000VND - 20,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
20/02/2020

THU NGÂN VIÊN SƠN LA

Công Ty CP Giải Pháp Thanh Toán Điện Lực và Viễn thông (ECPay) - Son La

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/02/2020

Giám Sát Bán Hàng Kênh Tiền Mặt - Sơn La

FE CREDIT - Son La

20,000,000VND - 25,000,000VND | Team Leader / Supervisor
17/02/2020

Nhân Viên Bán Hàng - PGs/PBs - Sơn La

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Son La

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên PG - PB Tại Điện Máy Xanh Sơn La

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Son La

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
13/02/2020

[Mộc Châu - Sơn La] Nhân Viên Quản Lý Kho

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Son La

6,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
12/02/2020

NHÂN VIÊN THU NỢ TRỰC TIẾP TẠI SƠN LA (THU NHẬP CAO)

HD SAISON FINANCE CO., LTD. - Son La

12,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
11/02/2020

[Phù Yên - Bắc Yên] Nhân Viên Thu Hồi Nợ Thị Trường

FE CREDIT - Son La

10,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
11/02/2020

Modify this job search

-