We found 28 job(s) match your search: Locations "Son La"

[MỘC CHÂU, SƠN LA] Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Son La

6,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/04/2019

[Chiềng Lê, Sơn La] Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Son La

5,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

30/03/2019

Mộc Châu, Sơn La] Thủ Kho

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Son La

5,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

28/03/2019

[Mộc Châu, Sơn La] FPT Shop Quản Lý Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Son La

10,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

28/03/2019

Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ [Ocean Edu_ Sơn La]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Son La

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

26/03/2019

Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime [Ocean Edu_ Sơn La]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Son La

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

26/03/2019

Chuyên Viên Kinh Doanh [Ocean Edu - Sơn La ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Son La

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

26/03/2019

Chuyên Viên Telesale [Ocean Edu - Sơn La ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Son La

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

26/03/2019

Chuyên Viên Tư Vấn [Ocean Edu - Sơn La ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Son La

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

26/03/2019

Chuyên Viên Tuyển Sinh [Ocean Edu - Sơn La ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Son La

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

26/03/2019

Modify this job search

-