We found 30 job(s) match your search: Locations "Son La"

[Mai Sơn - Sơn La] Nhân Viên Thủ Kho Chính

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Son La

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/01/2019

[Mai Sơn - Sơn La] Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Son La

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/01/2019

[Chiềng Lê, Sơn La] Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Son La

5,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

14/01/2019

[Chiềng Lề, Sơn La] Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Son La

5,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/01/2019

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà (Sơn La)

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Son La

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/01/2019

Giám Sát Bán Hàng Kênh Đối Tác VNPost - Sơn La

FE Credit - Son La

Competitive | Team Leader / Supervisor

11/01/2019

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường - TP.Sơn La, Tỉnh Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Son La

7,000,000VND - 100,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

08/01/2019

Giám Đốc Vùng - Sơn La

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI LAN PAINT - Son La

15,000,000VND - 30,000,000VND | Director

07/01/2019

[Mộc Châu, Sơn La] FPT Shop Quản Lý Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Son La

10,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

03/01/2019

Mộc Châu, Sơn La] Thủ Kho

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Son La

5,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

03/01/2019

[MỘC CHÂU, SƠN LA] Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Son La

6,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

03/01/2019

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Sơn La)

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Son La

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

02/01/2019

Modify this job search

-