We found 43 job(s) match your search: Locations "Soc Trang"

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai và Bảo Trì Tại FPT Telecom Vĩnh Châu

FPT Telecom - Soc Trang

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

14/06/2019

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông - FPT Telecom Sóc Trăng

FPT TELECOM SÓC TRĂNG - Soc Trang

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

14/06/2019

Thủ Kho Công Trình (Sóc Trăng)

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HIỆP CHÍ - Soc Trang

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/06/2019

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện - Sóc Trăng

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Soc Trang

7,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

11/06/2019

Tổ Trưởng Chuyền May

Công Ty TNHH Broadpeak Sóc Trăng - Soc Trang

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/06/2019

Nhân Viên Rập/ Pattern Marker

Công Ty TNHH Broadpeak Sóc Trăng - Soc Trang

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/06/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyền May

Công Ty TNHH Broadpeak Sóc Trăng - Soc Trang

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/06/2019

Nhân Viên Sales Khu Vực Sóc Trăng

Công Ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Anh Khoa - Soc Trang

More than 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

04/06/2019

Modify this job search

-