We found 51 job(s) match your search: Job Categories - "Sales" | Locations "Quang Nam"

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường - TP.Hội An, Quảng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Quang Nam

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/04/2019

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường - TP.Hội An, Quảng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Quang Nam

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/04/2019

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường - TP.Tam Kỳ, Quảng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Quang Nam

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

16/04/2019

GIÁM ĐỐC VÙNG QUẢNG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI LAN PAINT - Quang Nam

More than 20,000,000VND | Director

11/04/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH - HỘI AN

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Quang Nam

10,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

10/04/2019

TRÌNH DƯỢC VIÊN (NV THỊ TRƯỜNG) - QUẢNG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI SƠN - Quang Nam

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

08/04/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH-QUẢNG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI LAN PAINT - Quang Nam

More than 9,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

05/04/2019

Nhân Viên Bán Hàng [Hội An]

CÔNG TY TNHH MTV THE BLUES - Quang Nam

More than 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

02/04/2019

Nhân Viên Kinh Doanh – QUẢNG NAM, ĐÀ NẴNG

CÔNG TY OPPO VIỆT NAM - Da Nang, Quang Nam

More than 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

30/03/2019

Nhân Viên Bán Hàng [Quảng Nam]

CÔNG TY TNHH MTV THE BLUES - Quang Nam

More than 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

28/03/2019

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Quảng Nam Part Time

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Quang Nam

3,000,000VND - 4,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

26/03/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH QUẢNG NAM

Công Ty CP Eurowindow - Quang Nam

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

25/03/2019

NHÂN VIÊN TƯ VÁN BÁN HÀNG OPPO ĐÀ NẴNG, QUẢNG NAM

CÔNG TY OPPO VIỆT NAM - Da Nang, Quang Nam

5,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

25/03/2019

Giám Sát Bán Hàng Kênh Đối Tác Ưu Tiên - Quảng Nam

FE Credit - Quang Nam

Competitive | Team Leader / Supervisor

23/03/2019

Nhân Viên Kinh Doanh

CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG - Da Nang, Quang Nam

Competitive | Experienced (Non-Manager)

22/03/2019

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIỀN ANH - Quang Nam

5,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

16/04/2019

Nhân Viên Kinh Doanh [ Gia Lai, Quảng Nam ]

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN AN - Gia Lai, Quang Nam

10,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

05/04/2019

Modify this job search

-