We found 25 job(s) match your search: Job Categories - "Sales" | Locations "Quang Nam"

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Vin HR Corporation - Quang Nam

Negotiable | Manager

15/02/2019

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường - TP.Tam Kỳ, Quảng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Quang Nam

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

11/02/2019

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường - TP.Hội An, Quảng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Quang Nam

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

11/02/2019

Nhân Viên Bán Hàng - Đà Nẵng, Quảng Nam

CÔNG TY OPPO VIỆT NAM - Da Nang, Quang Nam

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/01/2019

Giám Sát Bán Hàng Kênh Đối Tác Ưu Tiên - Quảng Nam

FE Credit - Quang Nam

Competitive | Team Leader / Supervisor

21/01/2019

Modify this job search

-