We found 27 job(s) match your search: Locations "Ninh Thuan"

Sale Rep (Ninh Thuận - Khánh Hòa)

Công Ty Cổ Phần Karofi Việt Nam - Khanh Hoa, Ninh Thuan

8,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

26/12/2018

Sale Rep Ninh Thuận - Khánh Hòa (qua tết làm)

Công Ty Cổ Phần Karofi Việt Nam - Khanh Hoa, Ninh Thuan

8,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

25/12/2018

Modify this job search

-