We found 1 job(s) match your search: Job Categories - "Transportation / Logistics / Warehouse" | Locations "Ninh Binh"

Nhân Viên Quản Lý Nguyên Vật Liệu

Công ty TNHH DNC Automotive - Ninh Binh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
25/07/2019

Modify this job search

-