We found 1 job(s) match your search: Job Categories - "Human Resources" | Locations "Ninh Binh"

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Công ty TNHH DNC Automotive - Ninh Binh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

24/01/2019

Modify this job search

-