We found 3 job(s) match your search: Job Categories - "Human Resources" | Locations "Ninh Binh"

Nhân Viên Nhân sự

Công Ty TNHH MCNEX VINA - Ninh Binh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
27/06/2019

HR Specialist / Chuyên Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH MCNEX VINA - Ninh Binh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
27/06/2019

Modify this job search

-