We found 1 job(s) match your search: Job Categories - "Export / Import" | Locations "Ninh Binh"

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH Sanico Việt Nam - Ninh Binh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/03/2019

Modify this job search

-