We found 5 job(s) match your search: Job Categories - "Accounting / Audit" | Locations "Ninh Binh"

[Ninh Bình] Nhân Viên Kế Toán Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Ninh Binh

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/01/2019

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH DNC Automotive - Ninh Binh, Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

12/02/2019

Nhân Viên Audit

Công ty TNHH Okifood Việt Nam - Ninh Binh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

22/01/2019

Modify this job search

-