We found 54 job(s) match your search: Locations "Ninh Binh"

NHÂN VIÊN KINH DOANH [NINH BÌNH]

Công ty TNHH Trường Thọ Việt Nam - Ninh Binh

More than 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

19/03/2019

[Ninh Bình] Nhân Viên Kế Toán Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Ninh Binh

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/03/2019

[Ninh Bình] Nhân Viên Thủ Kho Chính

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Ninh Binh

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/03/2019

[OCEAN EDU - Ninh Bình] Chuyên Viên Telesale

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ninh Binh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

11/03/2019

Nhân Viên Đào Tạo [Ocean Edu - Ninh Bình]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ninh Binh

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

11/03/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai và Bảo Trì tai FPT Yên Khánh - Ninh Bình

FPT Telecom - Ninh Binh

7,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

11/03/2019

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng tại FPT Yên Khánh - Ninh Bình

FPT Telecom - Ninh Binh

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

11/03/2019

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông FPT Ninh Bình

FPT Telecom - Ninh Binh

7,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

07/03/2019

[OCEAN EDU - Ninh Bình] Chuyên Viên Tuyển Sinh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ninh Binh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

05/03/2019

[OCEAN EDU - Ninh Bình] Chuyên Viên Tư vấn

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ninh Binh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

05/03/2019

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Ninh Bình)

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Ninh Binh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

23/02/2019

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Ninh Bình Part Time

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Ninh Binh

3,000,000VND - 4,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

20/02/2019

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị [Ninh Bình]

Công ty Cổ Phần Sakuko Việt Nam - Ninh Binh

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

19/02/2019

Modify this job search

-