We found 57 job(s) match your search: Locations "Nam Dinh"

Quản Lý Kho (Nam Định)

CareerLink’s Client - Nam Dinh

10,000,000VND - 14,000,000VND | Team Leader / Supervisor

23/04/2019

Kế Toán Trưởng (Nam Định)

CareerLink’s Client - Nam Dinh

10,000,000VND - 16,000,000VND | Manager

19/04/2019

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thu Nhập Cao

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Bac Giang, Hai Duong, Nam Dinh

12,000,000VND - 20,000,000VND | Team Leader / Supervisor

18/04/2019

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM - Nam Dinh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/04/2019

Nhân Viên Giác Sơ Đồ

CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM - Nam Dinh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/04/2019

[Nam Định] Nhân Viên Thủ Kho Chính

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Nam Dinh

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/04/2019

Nhân Viên Kinh Doanh [OCEAN EDU - Nam Định]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Nam Dinh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

11/04/2019

Nhân Viên Tư Vấn [OCEAN EDU - Nam Định]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Nam Dinh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

11/04/2019

Nhân Viên Tuyển Sinh [OCEAN EDU - Nam Định]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Nam Dinh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

11/04/2019

Nhân Viên Vật Tư

CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM - Nam Dinh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

11/04/2019

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM - Nam Dinh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

11/04/2019

Kỹ Thuật Giặt & Mài

CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM - Nam Dinh

7,000,000VND - 20,000,000VND | Technical/Engineer

11/04/2019

Nhân Viên Thí Nghiệm Nhuộm

CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM - Nam Dinh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

11/04/2019

[Nam Định] Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thu Nhập Cao

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Nam Dinh

12,000,000VND - 20,000,000VND | Team Leader / Supervisor

09/04/2019

[Bắc Giang/Nam Định] Customer Service Leader

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Bac Giang, Nam Dinh

10,000,000VND - 12,000,000VND | Team Leader / Supervisor

08/04/2019

[Bắc Giang/Nam Định] Customer Service Officer

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Bac Giang, Nam Dinh

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

08/04/2019

Nhân Viên Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM - Nam Dinh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

02/04/2019

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Nam Định Part Time

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Nam Dinh

3,000,000VND - 4,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

27/03/2019

Nhân Viên Văn Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM - Nam Dinh

6,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

25/03/2019

Modify this job search

-