We found 158 job(s) match your search: Locations "Long An"

Nhân Viên Điều Dưỡng

Công Ty CP Bệnh Viện Mỹ Hạnh - Long An

More than 4,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/12/2016

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Bệnh Viện Mỹ Hạnh - Long An

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

12/12/2016

Nhân Viên Kế Hoạch

Công Ty Cổ Phần Hà Ân Long An - Long An

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

12/12/2016

Nhân Viên Quản Lý Thầu Phụ

Công Ty Cổ Phần Hà Ân Long An - Long An

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

12/12/2016

Nhân Viên Kinh Doanh Long An

Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam - Long An

More than 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/12/2016

Nhân Viên Môi Trường

Công Ty TNHH SX TM Giấy Bảo Bảo - Long An

7,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/12/2016

Nhân Viên Bảo Trì

Công Ty TNHH SX TM Giấy Bảo Bảo - Long An

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/12/2016

Thực Tập Sinh Ngành Kế Toán

CÔNG TY TNHH MTV KAISE VIỆT NAM - Long An

Negotiable | Student / Internship

12/12/2016

Nhân Viên KCS

Công Ty Phân Bón NoVa Hoa Kỳ - Long An

6,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

13/12/2016

Quản Đốc Sản Xuất

Công Ty Phân Bón NoVa Hoa Kỳ - Long An

8,000,000VND - 15,000,000VND | Manager

13/12/2016

Nhân Viên Lễ tân

Công Ty CP Bệnh Viện Mỹ Hạnh - Long An

More than 4,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

13/12/2016

Nhân Viên Thu Ngân

Công Ty CP Bệnh Viện Mỹ Hạnh - Long An

More than 4,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

13/12/2016

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD Sài Gòn Red - Ho Chi Minh, Long An

4,000,000VND - 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

15/12/2016

Tổ Trưởng Tuyển Dụng - Đào Tạo

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN - CN LONG AN - Long An

7,000,000VND - 8,000,000VND | Team Leader / Supervisor

19/12/2016

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN - CN LONG AN - Long An

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

19/12/2016

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN - CN LONG AN - Long An

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

19/12/2016

Tổ Trưởng / Tổ Phó Sản Xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN - CN LONG AN - Long An

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

19/12/2016

Nhân Viên Đào Tạo

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN - CN LONG AN - Long An

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

19/12/2016

Nhân Viên Thủ Kho

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN - CN LONG AN - Long An

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

19/12/2016

KẾ TOÁN VIÊN

ITSWELL VINA - Long An

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

19/12/2016

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

ITSWELL VINA - Long An

Negotiable | Team Leader / Supervisor

19/12/2016

NHÂN VIÊN QA

ITSWELL VINA - Long An

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

19/12/2016

NHÂN VIÊN KHO

ITSWELL VINA - Long An

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

19/12/2016

Modify this job search

-