We found 330 job(s) match your search: Locations "Long An"

CÁN BỘ AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG - HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM TÍN - Long An

10,000,000VND - 13,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
21/01/2020

Nhân Viên Vận Hành Máy 3D - CNC

TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ - XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG - Long An

7,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
21/01/2020

QA Staff (Metal) - Tiếng Anh (KCN Long Hậu)

CareerLink’s Client - Long An

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
20/01/2020

Thông Dịch Tiếng Nhật N2 - Cần Giuộc, Long An

CareerLink’s Client - Long An

550USD - 700USD | Experienced (Non-Manager)
20/01/2020

Thông Dịch Tiếng Nhật N2 (Cần Giuộc, Long An)

CareerLink's Client - Long An

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
20/01/2020

Nhân Viên Vận Hành CNC (Cần Giuộc - Long An)

CareerLink's Client - Long An

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
20/01/2020

Nhân Viên Vận Hành Máy – Tiếng Anh (Đức Hòa, Long An)

CareerLink's Client - Long An

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
20/01/2020

Thông Dịch Tiếng Trung (Cần Giuộc, Long An)

CareerLink's Client - Long An

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
20/01/2020

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

Competitive | Experienced (Non-Manager)
18/01/2020

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa - Long An

Competitive | Experienced (Non-Manager)
18/01/2020

KẾ TOÁN CÔNG NỢ

Công Ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông Long An - Long An

Competitive | Experienced (Non-Manager)
18/01/2020

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông Long An - Long An

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
18/01/2020

Sales Assistant - Tiếng Nhật - Long An

CareerLink’s Client - Long An

10,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
17/01/2020

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG - [ĐỨC HÒA - LONG AN]

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Long An

6,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
17/01/2020

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO - [ĐỨC HÒA - LONG AN]

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Long An

6,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
17/01/2020

Nhân Viên Hình Ảnh Thị Trường - Trade Marketing - Long An

CÔNG TY OPPO VIỆT NAM - Long An

7,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
17/01/2020

Modify this job search

-