We found 52 job(s) match your search: Locations "Lao Cai"

[Lào Cai] Nhân Viên Thủ Kho Chính

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Lao Cai

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/01/2019

[Lào Cai] Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng 2019

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Lao Cai

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/01/2019

[Lào Cai] Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2019

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Lao Cai

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/01/2019

[Lào Cai] Nhân Viên Kế Toán Cửa Hàng 2019

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Lao Cai

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/01/2019

[OceanEdu_Lào Cai] Nhân Viên Tuyển Sinh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Lao Cai

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/01/2019

[OceanEdu_Lào Cai] Nhân Viên Tư Vấn

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Lao Cai

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/01/2019

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Lào Cai)

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Lao Cai

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

15/01/2019

Giám Sát Bán Hàng Kênh Đối Tác VNPost - Lào Cai

FE Credit - Lao Cai

Competitive | Experienced (Non-Manager)

09/01/2019

Nhân Viên Thu Ngân Kiêm Kho

Thanh Hằng Beauty Medi Healthcare And Beauty Clinic - Quang Ninh, Lao Cai

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

07/01/2019

Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ [Ocean Edu_ Lào Cai]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Lao Cai

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

28/12/2018

[OceanEdu_Lào Cai] Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Lao Cai

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

28/12/2018

[OceanEdu_Lào Cai] Nhân Viên Thị Trường

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Lao Cai

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

28/12/2018

[OceanEdu_Lào Cai] Nhân Viên Telesales

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Lao Cai

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

28/12/2018

Modify this job search

-