We found 29 job(s) match your search: Locations "Lang Son"

Nhân Viên Kinh Doanh [Lạng Sơn]

Công ty Cổ Phần Sakuko Việt Nam - Lang Son

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/04/2019

[OceanEdu_Lạng Sơn] Nhân Viên Telesale

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Lang Son

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

11/04/2019

[OceanEdu_Lạng Sơn] Nhân Viên Tuyển Sinh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Lang Son

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

11/04/2019

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện - Lạng Sơn

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Lang Son

8,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

05/04/2019

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR - Lang Son

13,000,000VND - 18,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

04/04/2019

[OceanEdu_Lạng Sơn] Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Lang Son

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

29/03/2019

[OceanEdu_Lạng Sơn] Nhân Viên Tư Vấn

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Lang Son

8,000,000VND - 11,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

29/03/2019

[TP Lạng Sơn] Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Lang Son

5,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

27/03/2019

[TP Lạng Sơn] Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Lang Son

6,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

27/03/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH [LẠNG SƠN]

Công ty TNHH Trường Thọ Việt Nam - Lang Son

More than 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

26/03/2019

Modify this job search

-