We found 15 job(s) match your search: Locations "Lai Chau"

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà (Lai Châu)

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Lai Chau

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/05/2019

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Lai Châu

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Lai Chau

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/05/2019

NHÂN VIÊN THU NỢ TRỰC TIẾP TẠI LAI CHÂU (THU NHẬP CAO)

HD SAISON FINANCE CO., LTD. - Lai Chau

12,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

15/05/2019

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Lai Châu

FE Credit - Lai Chau

8,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

14/05/2019

Chỉ Huy Trưởng/ Giám Sát Trưởng Công Trình Thủy Điện

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 M&C - Lai Chau

25,000,000VND - 30,000,000VND | Team Leader / Supervisor

09/05/2019

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Lai Châu)

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Lai Chau

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

03/05/2019

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO - TÂY BẮC

CÔNG TY OPPO VIỆT NAM - Son La, Lai Chau, Lao Cai

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

02/05/2019

Nhân Viên Sale Man Điện Biên - Lai Châu

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Dien Bien, Lai Chau

15,000,000VND - 20,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

23/04/2019

Modify this job search

-