We found 129 job(s) match your search: Locations "Kien Giang"

Nhân Viên Sales Admin - HCM

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Kien Giang

6,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

23/04/2019

Nhân Viên Kế Toán (Kiên Giang)

Công Ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Kay Spa - Kien Giang

More than 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/04/2019

[KIÊN LƯƠNG - KIÊN GIANG] - QUẢN LÝ KHO

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Kien Giang

6,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/04/2019

TRÌNH DƯỢC VIÊN (NV THỊ TRƯỜNG) - KIÊN GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI SƠN - Kien Giang

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/04/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH - PHÚ QUỐC

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Kien Giang

10,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

19/04/2019

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ (PHÚ QUỐC)

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Kien Giang

More than 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

19/04/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH GIAO HÀNG NGOẠI THÀNH - CN KIÊN GIANG

Công Ty TNHH Yakult Việt Nam - Kien Giang

7,641,991VND - 10,641,991VND | Experienced (Non-Manager)

19/04/2019

PHÚ QUỐC - NHÂN VIÊN QUẦY BAR

TẬP ĐOÀN LONG BEACH - Kien Giang

4,000,000VND - 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/04/2019

PHÚ QUỐC - NHÂN VIÊN KHO NHÀ HÀNG BÃI SAO

TẬP ĐOÀN LONG BEACH - Kien Giang

4,500,000VND - 5,500,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/04/2019

PHÚC QUỐC - NHÂN VIÊN THU MUA NHÀ HÀNG BÃI SAO

TẬP ĐOÀN LONG BEACH - Kien Giang

5,000,000VND - 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/04/2019

PHÚ QUỐC - NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NHÀ HÀNG BÃI SAO

TẬP ĐOÀN LONG BEACH - Kien Giang

6,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/04/2019

PHÚ QUỐC - NHÂN VIÊN THU NGÂN NHÀ HÀNG BÃI SAO

TẬP ĐOÀN LONG BEACH - Kien Giang

5,000,000VND - 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/04/2019

Modify this job search

-