We found 162 job(s) match your search: Locations "Khanh Hoa"

BẢO VỆ NỘI BỘ TẠI [NHA TRANG]

Công Ty CP SX TM XNK Viễn Thông A - Khanh Hoa

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

26/10/2016

KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI [NHA TRANG]

Công Ty CP SX TM XNK Viễn Thông A - Khanh Hoa

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

26/10/2016

GIÁM ĐỊNH VIÊN HIỆN TRƯỜNG

AAA ASSURANCE CORPORATION - Khanh Hoa

Competitive | Experienced (Non-Manager)

25/10/2016

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật kiêm Kế Toán

CareerLink’s Client - Ho Chi Minh, Ha Noi, Khanh Hoa

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

25/10/2016

THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT (NHA TRANG)

A.I. GLOBAL SUN PARTNERS JSC (AGS) - Khanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

14/10/2016

Kỹ Sư Trắc Địa Công Trình

Công Ty Cổ Phần Eurowindow Holding - Khanh Hoa

Competitive | Experienced (Non-Manager)

21/10/2016

GIÁM SÁT SIÊU THỊ TẠI [DIÊN KHÁNH - KHÁNH HÒA]

Công Ty CP SX TM XNK Viễn Thông A - Khanh Hoa

8,000,000VND - 12,000,000VND | Team Leader / Supervisor

20/10/2016

GIÁM SÁT SIÊU THỊ TẠI [VẠN GIÃ - KHÁNH HÒA]

Công Ty CP SX TM XNK Viễn Thông A - Khanh Hoa

8,000,000VND - 12,000,000VND | Team Leader / Supervisor

20/10/2016

GIÁM SÁT SIÊU THỊ TẠI [NINH HÒA - KHÁNH HÒA]

Công Ty CP SX TM XNK Viễn Thông A - Khanh Hoa

8,000,000VND - 12,000,000VND | Team Leader / Supervisor

20/10/2016

Security

RGB Sdn Bhd - Khanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/10/2016

General Worker

RGB Sdn Bhd - Khanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/10/2016

Waiter/Waitresses

RGB Sdn Bhd - Khanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/10/2016

Technical

RGB Sdn Bhd - Khanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/10/2016

Dealer

RGB Sdn Bhd - Khanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/10/2016

Surveillance

RGB Sdn Bhd - Khanh Hoa

Negotiable | Team Leader / Supervisor

18/10/2016

Cashier

RGB Sdn Bhd - Khanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/10/2016

Ambassador

RGB Sdn Bhd - Khanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/10/2016

Cashier Supervisor

RGB Sdn Bhd - Khanh Hoa

Negotiable | Team Leader / Supervisor

18/10/2016

Club Supervisor

RGB Sdn Bhd - Khanh Hoa

Negotiable | Team Leader / Supervisor

18/10/2016

Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Ha Noi, Khanh Hoa

More than 45,000,000VND | Executive Management

18/10/2016

Modify this job search

-