We found 162 job(s) match your search: Locations "Khanh Hoa"

THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT (NHA TRANG)

A.I. GLOBAL SUN PARTNERS JSC (AGS) - Khanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

19/11/2016

Sales Clerk (Nha Trang Sales Office)

Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam - Khanh Hoa

6,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

28/11/2016

Thợ Làm Bánh Kem - BigC Nha Trang

Hệ Thống Big C Việt Nam - Khanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

23/11/2016

Nhân Viên Giao Hàng (Khánh Hòa)

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Khanh Hoa

6,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/11/2016

Nhân Viên Kinh Doanh Trực Tiếp - Nha Trang

Công Ty TNHH Yakult Việt Nam - Khanh Hoa

4,000,000VND - 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/11/2016

Kiến Trúc Sư BQLDA Khánh Hòa

Công Ty Cổ Phần Eurowindow Holding - Khanh Hoa

Competitive | Experienced (Non-Manager)

19/11/2016

Nhân viên Kinh Doanh làm việc tại Diên Khánh - FPT Telecom Khánh Hòa

FPT Telecom - Khanh Hoa

5,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/11/2016

Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Ha Noi, Khanh Hoa

More than 45,000,000VND | Executive Management

15/11/2016

Chuyên Viên Phụ Trách Cây Xanh

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Khanh Hoa

4,500,000VND - 6,000,000VND | Technical/Engineer

15/11/2016

Modify this job search

-