We found 138 job(s) match your search: Locations "Khanh Hoa"

Nhân Viên Kinh Doanh

Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP - Khanh Hoa, Lam Dong, Ninh Thuan

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

27/04/2017

Chuyên Viên Kinh Doanh Phụ Tùng Ô Tô - Khánh Hòa

Công ty TNHH Đắc Yến - Khanh Hoa

7,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

26/04/2017

Thư Ký Dự Án BQLDA Khánh Hòa

Công Ty Cổ Phần Eurowindow Holding - Khanh Hoa

Competitive | Experienced (Non-Manager)

24/04/2017

FPT Telecom Khánh Hòa - Nhân Viên Kinh Doanh làm việc tại Nha Trang

FPT Telecom - Khanh Hoa

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

24/04/2017

FPT Telecom Khánh Hòa - Nhân Viên Kinh Doanh làm việc tại Cam Ranh

FPT Telecom - Khanh Hoa

5,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

24/04/2017

Quản lý/Giám sát Quán cà phê

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Nguyên - Binh Duong, Ho Chi Minh, Khanh Hoa

5,500,000VND - 7,500,000VND | Team Leader / Supervisor

24/04/2017

Modify this job search

-