We found 22 job(s) match your search: Job Categories - "Consulting" | Locations "Hung Yen"

Chuyên Viên Tư Vấn [OCEAN EDU - Hưng Yên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hung Yen

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

13/02/2019

Chuyên Viên Tuyển Sinh [OCEAN EDU - Hưng Yên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hung Yen

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

13/02/2019

Chuyên Viên Telesales [OCEAN EDU - Hưng Yên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hung Yen

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

13/02/2019

Chuyên Viên Kinh Doanh [OCEAN EDU - Hưng Yên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hung Yen

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

13/02/2019

[OceanEdu_Phố Nối] Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hung Yen

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

13/02/2019

[OceanEdu_Phố Nối] Nhân Viên Telesales

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hung Yen

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

13/02/2019

[OceanEdu_Phố Nối] Nhân Viên Tuyển Sinh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hung Yen

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

13/02/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công Ty CP Thuận Đức - Hung Yen

Competitive | Experienced (Non-Manager)

08/02/2019

[Hưng Yên] Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hung Yen

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/01/2019

Modify this job search

-