We found 32 job(s) match your search: Locations "Hoa Binh"

[Lương Sơn, Hòa Bình] Kế Toán Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hoa Binh

5,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

13/11/2018

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Hòa Bình)

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Hoa Binh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

06/11/2018

[OceanEdu_Hòa Bình] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hoa Binh

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

31/10/2018

Nhân Viên Telesales [Ocean Edu - Hòa Bình ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hoa Binh

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

31/10/2018

Chuyên Viên Tuyển Sinh [Ocean Edu - Hòa Bình ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hoa Binh

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

31/10/2018

Sale Rep Hòa Bình

Công Ty Cổ Phần Karofi Việt Nam - Hoa Binh

10,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

23/10/2018

[Lương Sơn, Hòa Bình] Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hoa Binh

5,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/10/2018

Modify this job search

-