We found 30 job(s) match your search: Locations "Hoa Binh"

Nhân Viên Kinh Doanh tại Hòa Bình

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Phúc Hà - Hoa Binh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

24/06/2019

(Hòa Bình) Nhân Viên Tư Vấn/Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Hoa Binh

5,000,000VND - 20,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

20/06/2019

[Hòa Bình] Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng ( Tiếng Anh)

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Hoa Binh

6,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

20/06/2019

[Hòa Bình] Trưởng Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng (Tiếng Anh)

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Hoa Binh

10,000,000VND - 12,000,000VND | Team Leader / Supervisor

20/06/2019

[MÓNG CÁI/HÒA BÌNH] Head Of Customer Service Officers

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Hoa Binh, Quang Ninh

10,000,000VND - 12,000,000VND | Team Leader / Supervisor

17/06/2019

[TP.Hòa Bình] Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Hoa Binh

12,000,000VND - 20,000,000VND | Team Leader / Supervisor

17/06/2019

[TP. Hòa Bình] Giám Đốc Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Hoa Binh

30,000,000VND - 35,000,000VND | Director

17/06/2019

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH CAP VINA - Hoa Binh, Ha Noi

Competitive | Experienced (Non-Manager)

17/06/2019

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Công Ty TNHH CAP VINA - Hoa Binh, Ha Noi

10,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/06/2019

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH CAP VINA - Hoa Binh, Ha Noi

10,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/06/2019

Nhân Viên Kinh Doanh [Hòa Bình]

Công ty Cổ Phần Sakuko Việt Nam - Hoa Binh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

06/06/2019

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Hòa Bình)

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Hoa Binh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

04/06/2019

Chuyên Viên Telesale [Hòa Bình]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hoa Binh

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

28/05/2019

Modify this job search

-