We found 32 job(s) match your search: Locations "Hoa Binh"

[Hòa Bình] Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng 2019

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hoa Binh

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/01/2019

[Hòa Bình] Nhân Viên Thủ Kho Chính

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hoa Binh

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/01/2019

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH TỈNH HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI LAN PAINT - Hoa Binh, Ha Noi

9,000,000VND - 20,000,000VND | Team Leader / Supervisor

21/01/2019

Giám Sát Bán Hàng Kênh Đối Tác VNPost - Hòa Bình

FE Credit - Hoa Binh

Competitive | Team Leader / Supervisor

11/01/2019

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Hòa Bình)

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Hoa Binh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

10/01/2019

[OceanEdu_Hòa Bình] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hoa Binh

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

04/01/2019

Nhân Viên Thị Trường [Ocean Edu - Hòa Bình ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hoa Binh

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

04/01/2019

Nhân Viên Telesales [Ocean Edu - Hòa Bình ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hoa Binh

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

04/01/2019

Chuyên Viên Tuyển Sinh [Ocean Edu - Hòa Bình ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hoa Binh

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

04/01/2019

Chuyên Viên Tư Vấn [Ocean Edu - Hòa Bình ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hoa Binh

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

04/01/2019

Sale Rep Hòa Bình

Công Ty Cổ Phần Karofi Việt Nam - Hoa Binh

10,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

02/01/2019

Nhân Viên Kinh Doanh [Hòa Bình]

Công ty Cổ Phần Sakuko Việt Nam - Hoa Binh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

26/12/2018

[Hòa Bình] Giám Sát Cửa Hàng FPT Shop

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hoa Binh

10,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

25/12/2018

Modify this job search

-