We found 304 job(s) match your search: Locations "Hai Phong"

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện- Technican

Khách Sạn Pearl River - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

01/04/2017

Nhân viên Marketing

CÔNG TY TNHH HYUNDAI E&C VINA SÔNG GIÁ - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

01/04/2017

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Hàng Hải VSICO - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

03/04/2017

Nhân Viên Bellman

KHÁCH SẠN CÔNG CHÚA - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

03/04/2017

Phó Phòng Kinh Doanh

KHÁCH SẠN CÔNG CHÚA - Hai Phong

Negotiable | Manager

03/04/2017

Trưởng Bộ Phận Lễ Tân

KHÁCH SẠN CÔNG CHÚA - Hai Phong

Negotiable | Team Leader / Supervisor

03/04/2017

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Công ty TNHH CAP VINA - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

04/04/2017

Nhân Viên Marketing

Công ty TNHH TM Tuấn Anh - Hai Phong

More than 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

04/04/2017

Giám Đốc Bán Hàng Dự Án

Công Ty TNHH TM Tuấn Anh - Hai Phong

More than 10,000,000VND | Director

04/04/2017

Nhân Viên Lễ Tân Cho Căn Hộ

Tan Long Real Estate - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

04/04/2017

Kế Toán Trưởng

KC VIET NAM HOSPITALITY - Hai Phong

Negotiable | Manager

05/04/2017

Nhân Viên Phụ Trách Nhân Sự

KC VIET NAM HOSPITALITY - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

05/04/2017

Tổ Trưởng Sản Xuất

Công Ty TNHH Fiujimold Việt Nam - Hai Phong

Negotiable | Team Leader / Supervisor

05/04/2017

Nhân Viên Quản Lý Dữ Liệu

Công Ty TNHH THép Dongbu Việt Nam - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

07/04/2017

Trưởng Bộ Phận F&B

KC VIET NAM HOSPITALITY - Hai Phong

Negotiable | Manager

07/04/2017

Modify this job search

-