We found 330 job(s) match your search: Locations "Hai Phong"

Nhân Viên Kế Toán Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Pha Lê - Hai Phong

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

05/05/2016

Nhân Viên Kế Toán

Trung Tâm Thiết Bị Robinson - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

14/07/2016

Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin

Công ty Cổ phần Đầu tư Hồng - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

14/07/2016

Nhân Viên Kinh Doanh

Công tyTNHH Đầu Tư Thương Mại Bảo Lợi - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

14/07/2016

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Bảo An - Hai Phong

4,000,000VND - 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/07/2016

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Bảo An - Hai Phong

4,000,000VND - 20,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/07/2016

CUSTORMER AND SALES

T&M FORWARDING - CHI NHANH HAI PHONG - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/07/2016

Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty TNHH TM Và DV Lê Xi - Hai Phong

4,500,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/07/2016

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH TM Hoàng Phát - Hai Phong

Competitive | Experienced (Non-Manager)

20/07/2016

Nhân Viên IT

Công ty CP Sao Á - Hai Phong

Negotiable | Technical/Engineer

21/07/2016

Modify this job search

-