We found 401 job(s) match your search: Locations "Hai Phong"

Accountant

Apollo Education and Training Vietnam Organization - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

09-07-2015

Administration of Purchasing Staff

CareerLink’s Client - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

19-07-2015

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

CareerLink’s Client - Hai Phong

600USD | Experienced (Non-Manager)

02-08-2015

CAD Operator ( Xây Dựng)

CareerLink’s Client - Hai Phong

500USD - 800USD | Experienced (Non-Manager)

13-07-2015

CÁN BỘ ATLĐ - VSMT

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

13-07-2015

Công Nhân Kho

FOUR P Co., Ltd - Hai Phong

Negotiable | New Entry

15-07-2015

Công Nhân Kỹ thuật

FOUR P Co., Ltd - Hai Phong

Negotiable | New Entry

15-07-2015

Electrical Engineer (Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hai Phong

Negotiable | Technical/Engineer

15-07-2015

HSE Staff

CareerLink’s Client - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

13-07-2015

Human Resource – Administration Leader

CareerLink’s Client - Hai Phong

800USD - 1,000USD | Team Leader / Supervisor

19-07-2015

IT Hardware - Hai Phong factory

FOUR P Co., Ltd - Hai Phong

Negotiable | Technical/Engineer

30-07-2015

IT System Engineer

CareerLink’s Client - Hai Phong

400USD - 600USD | Technical/Engineer

17-07-2015

Junior Accounting Staff

CareerLink’s Client - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

10-07-2015

Kế Toán Kho

CareerLink’s Client - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

10-07-2015

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

24-07-2015

Kế Toán Tổng Hợp Tại Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Hai Phong

8,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

13-07-2015

Kỹ Sư

FOUR P Co., Ltd - Hai Phong

Negotiable | Technical/Engineer

04-08-2015

Kỹ Thuật Viễn Hỗ Trợ Dịch Vụ Viễn Thông tại Nhà Khách Hàng

FPT Telecom - Hai Phong

4,500,000VND - 5,500,000VND | Experienced (Non-Manager)

08-07-2015

Kỹ Thuật Viễn Hỗ Trợ Dịch Vụ Viễn Thông tại Nhà Khách Hàng

FPT Telecom - Hai Phong

4,500,000VND - 5,500,000VND | Experienced (Non-Manager)

18-07-2015

Kỹ thuật viên Vận hành và xử lý sự cố Hạ tầng Viễn thông

FPT Telecom - Hai Phong

4,500,000VND - 5,500,000VND | Experienced (Non-Manager)

18-07-2015

Logistics Manager

CareerLink’s Client - Hai Phong

1,000USD - 1,500USD | Manager

23-07-2015

Logistics Manager

CareerLink’s Client - Hai Phong

More than 600USD | Manager

23-07-2015

Maintenance Staff (Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hai Phong

400USD - 600USD | Experienced (Non-Manager)

07-07-2015

Mechanical Engineer (Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hai Phong

500USD | Technical/Engineer

11-07-2015

Modify this job search