We found 406 job(s) match your search: Locations "Hai Phong"

Administration of Purchasing Staff

CareerLink’s Client - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18-06-2015

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

CareerLink’s Client - Hai Phong

600USD | Experienced (Non-Manager)

02-07-2015

CAD Operator ( Xây Dựng)

CareerLink’s Client - Hai Phong

500USD - 800USD | Experienced (Non-Manager)

11-06-2015

Electrical Engineer (Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hai Phong

500USD | Technical/Engineer

14-06-2015

Giáo Viên Mầm Non

Trường Mầm Non Sakura Montessori - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

24-06-2015

HR And ADM Manager (C)

RGF HR AGENT VIETNAM CO., LTD. - Hai Phong

1,500USD - 2,000USD | Manager

05-06-2015

HSE Staff

CareerLink’s Client - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

11-06-2015

Human Resource – Administration Leader

CareerLink’s Client - Hai Phong

800USD - 1,000USD | Team Leader / Supervisor

18-06-2015

IT System Engineer

CareerLink’s Client - Hai Phong

400USD - 600USD | Technical/Engineer

16-06-2015

Kỹ Thuật Viễn Hỗ Trợ Dịch Vụ Viễn Thông tại Nhà Khách Hàng

FPT Telecom - Hai Phong

4,500,000VND - 5,500,000VND | Experienced (Non-Manager)

25-06-2015

Lái Xe Giao Hàng Tại Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Hai Phong

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

01-07-2015

Line Leader ( Hai Phong Factory)

FOUR P Co., Ltd - Hai Phong

Negotiable | Team Leader / Supervisor

04-07-2015

Logistics Manager

CareerLink’s Client - Hai Phong

1,000USD - 1,500USD | Manager

22-06-2015

Logistics Manager

CareerLink’s Client - Hai Phong

More than 600USD | Manager

02-07-2015

Manufacturing Manager

CareerLink’s Client - Hai Phong

Negotiable | Manager

05-06-2015

Mechanical Engineer (Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hai Phong

500USD | Technical/Engineer

10-06-2015

Modify this job search