We found 400 job(s) match your search: Locations "Hai Phong"

Nhân Viên Phòng IT

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

26-08-2015

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

CTy TNHH Nội Thất Hà Cường - Hai Phong

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

26-08-2015

Nhân Viên Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

26-08-2015

Nhân Viên Bộ Phận Tài Chính

Heesung Electronics - Hai Phong

15,000,000VND - 20,000,000VND | Team Leader / Supervisor

28-08-2015

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Việt Nhật JPWAY - Hai Phong

8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

28-08-2015

Kỹ Thuật Chuyền (Chuyền Phó)

Công ty TNHH Westfield Việt Nam - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

28-08-2015

Nhân Viên QA Tập Đoàn

Công ty TNHH Westfield Việt Nam - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

28-08-2015

Chuyền Trưởng

Công ty TNHH Westfield Việt Nam - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

28-08-2015

Nhân Viên Phòng SCM ( Tiếng Anh )

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

29-08-2015

CSR Supervisor

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hai Phong

Negotiable | Team Leader / Supervisor

31-08-2015

Giám Sát Bán Hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN VIỆT - Ha Noi, Hai Phong, Ninh Binh, Thanh Hoa

10,000,000VND - 12,000,000VND | Team Leader / Supervisor

31-08-2015

Trợ Lý Kế Hoạch - Marketing

Showroom Ô Tô Mazda Hải Phòng - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

31-08-2015

Nhân Viên Nhà Hàng

KHÁCH SẠN CÔNG CHÚA - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

01-09-2015

Interpreters

Knauf Viet Nam Co.,LTD - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

01-09-2015

Nhân Viên Hành Lý Lễ Tân

KHÁCH SẠN CÔNG CHÚA - Hai Phong

3,000,000VND - 3,500,000VND | New Entry

01-09-2015

Modify this job search