We found 350 job(s) match your search: Locations "Hai Phong"

Nhân Viên Kinh Doanh Quảng Cáo

Công ty TNHH Quảng Cáo Và Truyền Thông DC - Hai Phong

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

05/01/2017

Kỹ Sư Thực Phẩm

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Quốc Tế NASI - Hai Phong

6,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

05/01/2017

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Heesung Electronics - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

06/01/2017

Nhân Viên Quản Lý Kinh Doanh Mua Bán

Heesung Electronics - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

06/01/2017

Quản Lý Sản Xuất

Heesung Electronics - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

06/01/2017

Nhân Viên Marketing

Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế PEC - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

09/01/2017

Giáo Viên Tiếng Anh

Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế PEC - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

09/01/2017

PD Supervisor

Công Ty TNHH Instanta Việt Nam - Hai Phong

Negotiable | Team Leader / Supervisor

09/01/2017

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Thép An Huy - Hai Phong

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

10/01/2017

Nhân Viên Bán Hàng

Công ty TNHH Đầu Tư Thành Tiến - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

10/01/2017

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

Công ty TNHH Thiết Bị Máy Cơ Khí Á Uy Việt Nam - Hai Phong

4,000,000VND - 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

10/01/2017

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HIỆN ĐẠI - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

11/01/2017

Điều Dưỡng Viên

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HIỆN ĐẠI - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

11/01/2017

Bếp Chính

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HIỆN ĐẠI - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

11/01/2017

IT Engineer

Công Ty TNHH Tuyến TS Lines Hà Nội - Hai Phong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

11/01/2017

Modify this job search

-