We found 4,353 job(s) match your search: Locations "Ha Noi"

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công Ty CP Thủy Thiên Nhu - Ha Noi

8,000,000VND - 15,000,000VND | Team Leader / Supervisor

23/09/2017

Kỹ Sư Giám Sát M&E (Chủ Đầu Tư)

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Ho Chi Minh, Ha Noi, Kien Giang

10,000,000VND - 20,000,000VND | Team Leader / Supervisor

23/09/2017

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng - Chủ Đầu Tư

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Ha Noi

10,000,000VND - 20,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

23/09/2017

Kế Toán Trưởng – Xây Dựng Cơ Bản

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Ha Noi

10,000,000VND - 20,000,000VND | Manager

23/09/2017

KỸ SƯ BÁN HÀNG KỸ THUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Ha Noi

Competitive | Experienced (Non-Manager)

23/09/2017

KỸ SƯ SẢN XUẤT (MÁY ÉP NHỰA)

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Ha Noi

Competitive | Experienced (Non-Manager)

23/09/2017

KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY CNC

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Ha Noi

Competitive | Experienced (Non-Manager)

23/09/2017

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH NGÀNH HÀNG GIA DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Ha Noi

Competitive | Team Leader / Supervisor

23/09/2017

TRƯỞNG PHÒNG MAKETING

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Ha Noi

600USD - 1,000USD | Manager

23/09/2017

QUẢN LÝ NĂNG SUẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Ha Noi, Ha Nam

Competitive | Experienced (Non-Manager)

23/09/2017

Nhân Viên Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng

Cổ Phẩn Vật Liệu Hoàn Thiện Gia Nguyễn - Ha Noi

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

23/09/2017

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Điều Phối Giao Hàng)

Công Ty Cổ Phần Ba An - Ha Noi

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

23/09/2017

ACCOUNT MANAGER

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ BSI - Ha Noi

10,000,000VND - 20,000,000VND | Team Leader / Supervisor

23/09/2017

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ BSI - Ha Noi

Competitive | Experienced (Non-Manager)

23/09/2017

Sale Executive - ICT Hà Nội

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ BSI - Ha Noi

More than 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

23/09/2017

Nhân Viên Dự Toán_ Hà Nội

Công Ty TNHH Thang Máy Đại Phong - Ha Noi

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

23/09/2017

Phụ Trách Kế Hoạch Vật Tư

Công Ty TNHH Dược Phẩm Tuệ Đức - Ha Noi

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

23/09/2017

Kế Toán Ngân Hàng

Công Ty Cổ Phần Ba An - Ha Noi

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

23/09/2017

Nhân Viên Kinh Doanh ICT _ Hà Nội

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ BSI - Ha Noi

More than 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

23/09/2017

GIÁM ĐỐC VÙNG (RSM)

Công ty Gianni Việt Nam - Ha Noi

Competitive | Director

23/09/2017

Thợ Điện Lạnh

Công ty TNHH Gianni Việt Nam - Ha Noi

5,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

23/09/2017

Thợ Điện Kỹ Thuật

Công ty TNHH Gianni Việt Nam - Ha Noi

5,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

23/09/2017

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Công ty TNHH Gianni Việt Nam - Ha Noi

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

23/09/2017

Nhân Viên QC Ngành May Mặc Thời Trang

Công ty TNHH Gianni Việt Nam - Ha Noi

Competitive | Experienced (Non-Manager)

23/09/2017

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC KINH DOANH (CCO)

Công ty Gianni Việt Nam - Ha Noi

9VND - 15VND | Experienced (Non-Manager)

23/09/2017

Kiểm Kê Hàng Hóa

Công ty TNHH Gianni Việt Nam - Ha Noi

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

23/09/2017

Nhân Viên Trade Marketing

Công ty TNHH Gianni Việt Nam - Ha Noi

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

23/09/2017

Nhân Viên Điều Phối Hàng Hóa

Công ty TNHH Gianni Việt Nam - Ha Noi

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

23/09/2017

01 KỸ SƯ ĐIỆN_HÀ NỘI

Công Ty Cổ Phần CN & TM Systech - Ha Noi

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

23/09/2017

Nhân Viên Giao Hàng Tại Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy

Công ty CP Thủy Thiên Nhu - Ha Noi

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

23/09/2017

Modify this job search

-