We found 19 job(s) match your search: Job Categories - "Customer Service" | Locations "Ha Nam"

Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Pháp Lý - Hà Nội, Hà Nam

FE Credit - Ha Noi, Ha Nam

Competitive | Team Leader / Supervisor

19/04/2019

Customer Service Staff (Hà Nam) (Tiếng Nhật N2)

CareerLink’s Client - Ha Nam

1,000USD - 1,500USD | Experienced (Non-Manager)

18/04/2019

[Hà Nam]Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thu Nhập Cao

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Ha Nam

12,000,000VND - 20,000,000VND | Team Leader / Supervisor

18/04/2019

[Hà Nam] Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Ha Nam

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/04/2019

[Ocean Edu- Phủ Lý] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Nam

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

08/04/2019

Nhân Viên Telesales [Ocean Edu - Phủ Lý]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Nam

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

08/04/2019

Nhân Viên Kinh Doanh [Ocean Edu - Phủ Lý]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Nam

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

08/04/2019

Nhân Viên Tuyển Sinh [Ocean Edu - Phủ Lý]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Nam

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

08/04/2019

Nhân Viên Tư Vấn [Ocean Edu - Phủ Lý]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Nam

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

08/04/2019

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Khu Vực Lý Nhân - Hà Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Ha Nam

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

27/03/2019

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Duy Tiên, Thanh Liêm (Hà Nam)

FE Credit - Ha Nam

8VND - 15VND | Experienced (Non-Manager)

26/03/2019

Modify this job search

-