We found 25 job(s) match your search: Job Categories - "Customer Service" | Locations "Ha Nam"

Giám Sát Dịch Vụ

Công Ty TNHH DV Ăn Uống Ba Sao - Ha Nam

7,000,000VND - 9,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
23/07/2019

Customer Service Staff (Hà Nam) (Tiếng Nhật N2)

CareerLink’s Client - Ha Nam

1,000USD - 1,500USD | Experienced (Non-Manager)
22/07/2019

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Khu Vực Lý Nhân - Hà Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Ha Nam

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
17/07/2019

Cán Bộ Thị Trường (Toàn Quốc)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER - Ha Noi, Ha Nam, Phu Tho

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
11/07/2019

Nhân Viên Telesale [Ocean Edu - Đồng Văn, Hà Nam]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Nam

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
08/07/2019

Nhân Viên Kinh Doanh [Ocean Edu - Đồng Văn, Hà Nam]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Nam

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
08/07/2019

Nhân Viên Kinh Doanh tại Hà Nam

FPT Telecom - Ha Nam

6,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
04/07/2019

Modify this job search

-