We found 77 job(s) match your search: Locations "Ha Nam"

Nhân Viên Quản Lý Kho Kiêm QC

Công Ty TNHH Thực Phẩm Quang Minh - Ha Nam

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

22/05/2019

Customer Service Staff (Hà Nam) (Tiếng Nhật N2)

CareerLink’s Client - Ha Nam

1,000USD - 1,500USD | Experienced (Non-Manager)

21/05/2019

[Ocean Edu- Phủ Lý] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Nam

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

20/05/2019

General Accountant (KCN Hòa Mạc, Hà Nam)

CareerLink’s Client - Ha Nam

800USD - 1,000USD | Experienced (Non-Manager)

20/05/2019

Customer Service Staff - QC (Ha Nam)

CareerLink’s Client - Ha Nam

12,000,000VND - 17,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/05/2019

100 Công Nhân Sản Xuất (Nữ)

Công Ty TNHH CU Tech Việt Nam - Ha Nam

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/05/2019

2 Tổ Trưởng Sản Xuất

Công Ty TNHH CU Tech Việt Nam - Ha Nam

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

17/05/2019

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung (KCN Đồng Văn 2)

CareerLink’s Client - Ha Nam

9,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/05/2019

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ KHUÔN NHỰA - HÀ NAM

AZ STAFF VN INC CO.,LTD - Ha Nam

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

17/05/2019

Trưởng Nhóm Sản Xuất (KCN Đồng Văn 3)

CareerLink’s Client - Ha Nam

12,000,000VND - 15,000,000VND | Team Leader / Supervisor

16/05/2019

Environment Safety Chief/Manager (English - Dong Van 3 IZ)

CareerLink’s Client - Ha Nam

12,000,000VND - 15,000,000VND | Manager

16/05/2019

Trưởng Nhóm Đào Tạo (tiếng Nhật - Hà Nam)

CareerLink’s Client - Ha Nam

15,000,000VND | Team Leader / Supervisor

16/05/2019

Trưởng Nhóm Mua Hàng (Tiếng Nhật - Hà Nam)

CareerLink’s Client - Ha Nam

12,000,000VND - 15,000,000VND | Team Leader / Supervisor

16/05/2019

GA Staff

CÔNG TY TNHH SAM SUNG CLIMATE CONTROL VIỆT NAM - Ha Nam

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

15/05/2019

Maintenance Staff

CÔNG TY TNHH SAM SUNG CLIMATE CONTROL VIỆT NAM - Ha Nam

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

15/05/2019

Environment Staff

CÔNG TY TNHH SAM SUNG CLIMATE CONTROL VIỆT NAM - Ha Nam

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

15/05/2019

Logistics Staff

CÔNG TY TNHH SAM SUNG CLIMATE CONTROL VIỆT NAM - Ha Nam

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

15/05/2019

Nhân Viên IT (Hà Nam)

CareerLink’s Client - Ha Nam

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

15/05/2019

3 KỸ SƯ THIẾT KẾ VÀ LÀM KHUÔN NHỰA

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Ha Noi, Ha Nam

8,000,000VND - 20,000,000VND | Technical/Engineer

14/05/2019

02 Kỹ Sư Điện Tử (Thiết Kế Mạch Điện Tử)

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Ha Noi, Ha Nam

7,000,000VND - 20,000,000VND | Technical/Engineer

14/05/2019

Nhân Viên Kinh Doanh [Ocean Edu - Phủ Lý]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Nam

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

13/05/2019

Nhân Viên Telesale [Ocean Edu - Phủ Lý]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Nam

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

13/05/2019

Nhân Viên Tuyển Sinh [Ocean Edu - Phủ Lý]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Nam

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

13/05/2019

Nhân Viên Tư Vấn[Ocean Edu - Phủ Lý]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Nam

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

13/05/2019

[PHỦ LÝ, HÀ NAM] Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Ha Nam

6,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

10/05/2019

Modify this job search

-