We found 81 job(s) match your search: Locations "Ha Nam"

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Hà Nội, Hà Nam)

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Ha Noi, Ha Nam

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

24/02/2017

QUẢN LÝ CỬA HÀNG TẠI HÀ NAM

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Ha Nam

10,000,000VND - 15,000,000VND | Team Leader / Supervisor

17/02/2017

Admin Staff (Korean Speaking Staff)

CareerLink’s Client - Ha Nam

600USD - 700USD | Experienced (Non-Manager)

11/02/2017

Chuyên Doanh Phụ Kiện_ FPT Shop Phủ Lý - Hà Nam

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Ha Nam

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

09/02/2017

Nhân Viên Bán Hàng_ FPT Shop Phủ Lý - Hà Nam

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Ha Nam

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

09/02/2017

Nhân Viên Kế Toán_FPT SHOP TP.Phủ Lý, Hà Nam

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Ha Nam

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

09/02/2017

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Công Ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam - Ha Nam

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

09/02/2017

Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Công Ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam - Ha Nam

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

09/02/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Công Ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam - Ha Nam

Negotiable | Technical/Engineer

09/02/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Công Ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam - Ha Nam

7,000,000VND - 9,000,000VND | Technical/Engineer

09/02/2017

Nhân Viên Cung Ứng

Công Ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam - Ha Nam

5,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

09/02/2017

Thủ Kho

Công Ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam - Ha Nam

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

09/02/2017

Công Nhân Bảo Trì Điện

Công Ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam - Ha Nam

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

09/02/2017

Nhân Viên Tuyển Dụng - Đào Tạo

Công Ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam - Ha Nam

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

09/02/2017

Lao Động Phổ Thông

Công Ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam - Ha Nam

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

09/02/2017

Nhân Viên Bảo Vệ

Công Ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam - Ha Nam

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

09/02/2017

Nhân Viên Lái Xe Nâng

Công Ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam - Ha Nam

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

09/02/2017

FPT Telecom Hà Nam - Nhân Viên Kỹ Thuật Viễn Thông

FPT Telecom - Ha Nam

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

07/02/2017

FPT Telecom Hà Nam - Kỹ Thuật Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật tại nhà Khách hàng

FPT Telecom - Ha Nam

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

07/02/2017

FPT Telecom Hà Nam - Nhân Viên Kinh Doanh

FPT Telecom - Ha Nam

Competitive | Experienced (Non-Manager)

07/02/2017

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện Hà Nam

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Ha Nam

7,000,000VND - 11,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

07/02/2017

Modify this job search

-