We found 65 job(s) match your search: Locations "Ha Nam"

[Fpt Telecom Hà Nam] Nhân Viên Thu Cước

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Telecom - Ha Nam

3,000,000VND - 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

31-08-2015

[Fpt Telecom Hà Nam] Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Telecom - Ha Nam

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

31-08-2015

[Fpt Telecom Hà Nam] Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Telecom - Ha Nam

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

25-08-2015

[Fpt Telecom Hà Nam] Nhân Viên Thu Cước

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Telecom - Ha Nam

3,000,000VND - 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

25-08-2015

[Fpt Telecom Hà Nam] Công Nhân Kỹ Thuật

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Telecom - Ha Nam

4,000,000VND - 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

25-08-2015

[Fpt Telecom Hà Nam] Nhân Viên Thu Cước

Công ty Cổ Phần Viễn thông FPT - Ha Nam

3,000,000VND - 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

19-08-2015

[Fpt Telecom Hà Nam] Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty Cổ Phần Viễn thông FPT - Ha Nam

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

19-08-2015

[Fpt Telecom Hà Nam] Công Nhân Kỹ Thuật

FPT Telecom - Ha Nam

4,000,000VND - 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

19-08-2015

[Fpt Telecom Hà Nam] Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty Cổ Phần Viễn thông FPT - Ha Nam

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17-08-2015

Công Nhân Kỹ Thuật Tại Hà Nam

Công ty Cổ Phần Viễn thông FPT - Ha Nam

3,000,000VND - 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

13-08-2015

NHÂN VIÊN THU CƯỚC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TẠI HÀ NAM

Công ty Cổ Phần Viễn thông FPT - Ha Nam

3,000,000VND - 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12-08-2015

NHÂN VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TẠI HÀ NAM

Công ty Cổ Phần Viễn thông FPT - Ha Nam

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12-08-2015

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần May Kinh Bắc - Ha Nam

10,000,000VND - 15,000,000VND | Manager

01-09-2015

Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm

Công Ty TNHH Youme- Việt Nam - Ha Nam

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

01-09-2015

Nhân Viên Cơ Điện

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Hoàn Dương - Ha Nam

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

28-08-2015

Modify this job search