We found 16 job(s) match your search: Locations "Ha Giang"

[Trần Phú, Hà Giang] Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Ha Giang

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/03/2019

Nhân Viên Kinh Doanh [Hà Giang]

Công ty Cổ Phần Sakuko Việt Nam - Ha Giang

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/03/2019

[TP Hà Giang] Nhân Viên Kế Toán Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Ha Giang

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/03/2019

[Hà Giang] Nhân Viên Thủ Kho Chính

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Ha Giang

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

09/03/2019

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường - Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Ha Giang

7,000,000VND - 100,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

28/02/2019

Modify this job search

-