We found 16 job(s) match your search: Locations "Ha Giang"

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường - Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Ha Giang

7,000,000VND - 100,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
23/08/2019

[Trần Phú, Hà Giang] Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Ha Giang

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
07/08/2019

Hà Giang - Giám Sát Bán Hàng

Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera - Ha Giang

15,000,000VND - 20,000,000VND | Team Leader / Supervisor
14/08/2019

Modify this job search

-