We found 14 job(s) match your search: Locations "Ha Giang"

[Khu Vực Hà Giang] Nhân Viên Bán Hàng 2018

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Ha Giang

5,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

14/11/2018

Hà Giang_Quản Lý Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Ha Giang

10,000,000VND - 15,000,000VND | Team Leader / Supervisor

31/10/2018

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường - Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Ha Giang

7,000,000VND - 100,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

25/10/2018

Modify this job search

-