We found 18 job(s) match your search: Locations "Ha Giang"

Nhân Viên Kinh Doanh [Hà Giang]

Công ty Cổ Phần Sakuko Việt Nam - Ha Giang

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

21/05/2019

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường - Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Ha Giang

7,000,000VND - 100,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

16/05/2019

[Hà Giang] Nhân Viên Thủ Kho Chính

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Ha Giang

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

15/05/2019

[TP Hà Giang] Nhân Viên Kế Toán Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Ha Giang

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

15/05/2019

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Hà Giang)

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Ha Giang

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

03/05/2019

Nhân Viên Thẩm Định Hồ Sơ Tại Nhà - Bắc Kạn, Hà Giang

FE Credit - Bac Can, Ha Giang

8,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

26/04/2019

Modify this job search

-