We found 5 job(s) match your search: Job Categories - "Pharmaceutical / Biotech" | Locations "Dong Thap"

Trình Dược Viên- Đồng Tháp

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Dong Thap

6,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
16/08/2019

Trình Dược Viên Khu Vực Miền Nam

Công Ty Cổ Phần Y Dược 3T - Binh Duong, Can Tho, Dong Thap

More than 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
12/08/2019

Modify this job search

-