We found 17 job(s) match your search: Locations "Dien Bien"

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR - Dien Bien

13,000,000VND - 18,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

04/04/2019

TP. Điện Biên Phủ_Quản Lý Điều Hành

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Dien Bien

10,000,000VND - 15,000,000VND | Team Leader / Supervisor

03/04/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH [ĐIỆN BIÊN]

Công ty TNHH Trường Thọ Việt Nam - Dien Bien

More than 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

26/03/2019

Modify this job search

-