We found 12 job(s) match your search: Locations "Dien Bien"

NHÂN VIÊN KINH DOANH [ĐIỆN BIÊN]

Công ty TNHH Trường Thọ Việt Nam - Dien Bien

More than 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
16/01/2020

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC - Điện Biên

Công Ty TNHH Novopharm - Dien Bien

10,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
13/01/2020

Trình Dược Viên - Điện Biên

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Dien Bien

6,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
10/01/2020

Modify this job search

-