We found 1 job(s) match your search: Job Categories - "Maintenance" | Locations "Dak Nong"

[Đắk Nông] Nhân Viên Bảo Trì Vận Hành

Công Ty TNHH MASAN NUTRI-SCIENCE (Proconco & Anco) - Dak Nong

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

01/12/2018

Modify this job search

-