We found 58 job(s) match your search: Job Categories - "Construction" | Locations "Da Nang"

Nhân Viên Kế Hoạch Dự Án

Công Ty CP Eurowindow - Da Nang

7,000,000VND - 11,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

19/04/2019

Hot Job

05 Kỹ Sư Xây Dựng Giám Sát Hiện Trường

Công Ty CP Thương Mại Và Xây Dựng SIS - Da Nang

12,000,000VND - 20,000,000VND | Technical/Engineer

12/04/2019

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH BAN QLCDA

Chi Nhánh Công Ty CP Eurowindow - Da Nang

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

12/04/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật Nội Thất

Công Ty TNHH Nội Thất Âu Mỹ - Da Nang

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

10/04/2019

02 GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SÉC - Da Nang

7,000,000VND - 10,000,000VND | Team Leader / Supervisor

05/04/2019

02 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ NỘI THẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SÉC - Da Nang

8,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

05/04/2019

Công Nhân Xếp Gạch

CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG - Da Nang

Competitive | Experienced (Non-Manager)

22/03/2019

Nhân Viên Kinh Doanh

CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG - Da Nang, Quang Nam

Competitive | Experienced (Non-Manager)

22/03/2019

CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG - Da Nang

9,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/03/2019

Kỹ Sư Xây Dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN STONELAND - Da Nang, Ha Noi, Quang Ninh

7,000,000VND - 12,000,000VND | Technical/Engineer

18/04/2019

Cán Bộ Kỹ Thuật Công Trình

Công ty TNHH Nguyên Lâm - Da Nang

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

17/04/2019

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỨC NHÂN VIỆT - Da Nang

10,000,000VND - 15,000,000VND | Team Leader / Supervisor

12/04/2019

Nhân Viên QS

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỨC NHÂN VIỆT - Da Nang

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

12/04/2019

Kỹ Sư QA/QS

Công Ty CP Trung Nam - Da Nang

Negotiable | Technical/Engineer

08/04/2019

Chuyên Viên Quản Lý Giá Và Hợp Đồng

Công Ty CP Trung Nam - Da Nang

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

08/04/2019

Kỹ Sư Thiết Kế Xây Dựng

Công Ty CP Trung Nam - Da Nang

Negotiable | Technical/Engineer

08/04/2019

Nhân Viên Quản Lý Vật Tư

Công Ty CP Trung Nam - Da Nang

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

08/04/2019

Kỹ Sư Cầu Đường

Công Ty CP Trung Nam - Da Nang

Negotiable | Technical/Engineer

08/04/2019

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

Công Ty CP Trung Nam - Da Nang

Negotiable | Technical/Engineer

08/04/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật Thi Công Bảo Trì

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LĂP DANAFIRE - Da Nang

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

03/04/2019

Modify this job search

-