We found 55 job(s) match your search: Job Categories - "Construction" | Locations "Da Nang"

TRƯỞNG BỘ PHẬN QUẢN LÝ CHI PHÍ & KHỐI LƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG - Da Nang

10,000,000VND - 25,000,000VND | Team Leader / Supervisor

18/06/2019

KỸ SƯ THIẾT KẾ KỸ THUẬT

TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ - XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG - Da Nang

7,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/06/2019

KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG ĐÁ CAO CẤP TRONG XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG - Da Nang

10,000,000VND - 25,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

14/06/2019

KỸ SƯ HOÀN THIỆN NHÔM KÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG - Da Nang

7,000,000VND - 18,000,000VND | Technical/Engineer

14/06/2019

KỸ SƯ HOÀN THIỆN NỘI THẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG - Da Nang

10,000,000VND - 25,000,000VND | Technical/Engineer

14/06/2019

NHÂN VIÊN THƯ KÝ DỰ ÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG - Da Nang

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

11/06/2019

Chỉ Huy Trưởng

Công Ty CP Eurowindow - Da Nang

Negotiable | Manager

06/06/2019

Nhân Viên Kế Hoạch Dự Án

Công Ty CP Eurowindow - Da Nang

7,000,000VND - 11,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

27/05/2019

KỸ SƯ QS - XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG - Da Nang

10,000,000VND - 20,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

24/05/2019

CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG/ CHỌN THẦU - XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG - Da Nang

8,000,000VND - 18,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

24/05/2019

TRƯỞNG BỘ PHẬN CUNG ỨNG VẬT TƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH MIỀN TRUNG - Da Nang

10,000,000VND - 20,000,000VND | Team Leader / Supervisor

24/05/2019

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ THI CÔNG

Công Ty CP Eurowindow - Da Nang

Negotiable | Technical/Engineer

22/05/2019

KIẾN TRÚC SƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC DƯƠNG MINH - Da Nang

10,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

13/06/2019

Cán Bộ Kỹ Thuật Công Trình

Công Ty TNHH Nguyên Lâm - Da Nang

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

06/06/2019

Kỹ Sư Thiết Kế Xây Dựng

Công Ty CP Trung Nam - Da Nang

Negotiable | Technical/Engineer

31/05/2019

Nhân Viên Quản Lý Vật Tư

Công Ty CP Trung Nam - Da Nang

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

31/05/2019

Kỹ Sư Cầu Đường

Công Ty CP Trung Nam - Da Nang

Negotiable | Technical/Engineer

31/05/2019

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

Công Ty CP Trung Nam - Da Nang

Negotiable | Technical/Engineer

29/05/2019

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Công Ty CP Trung Nam - Da Nang

Competitive | Experienced (Non-Manager)

23/05/2019

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng - Phòng Đầu Tư

Công Ty CP Trung Nam - Da Nang

Competitive | Experienced (Non-Manager)

23/05/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật Thi Công Bảo Trì

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LĂP DANAFIRE - Da Nang

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

20/05/2019

Kỹ Sư ME Làm Việc Tại Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Đức Mạnh - Da Nang

9,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

14/05/2019

Kỹ Sư Xây Dựng Làm Việc Tại Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Đức Mạnh - Da Nang

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

14/05/2019

Modify this job search

-