We found 12 job(s) match your search: Locations "Cao Bang"

Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Lái Xe tại Cao Bằng

CÔNG TY CỔ PHẦN MASSCOM VIỆT NAM - Cao Bang

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

14/01/2019

Giám Sát Bán Hàng Kênh Đối Tác VNPost - Cao Bằng

FE Credit - Cao Bang

Competitive | Team Leader / Supervisor

11/01/2019

[Sông Bằng, Cao Bằng] Kế Toán Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Cao Bang

5,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

03/01/2019

[Sông Bằng, Cao Bằng] Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Cao Bang

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

03/01/2019

Sông Bằng - Cao Bằng_Giám Sát Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Cao Bang

10,000,000VND - 15,000,000VND | Team Leader / Supervisor

02/01/2019

Giám Đốc Vùng TÂY BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI LAN PAINT - Bac Can, Cao Bang, Lang Son

18,000,000VND - 35,000,000VND | Manager

02/01/2019

Modify this job search

-