We found 14 job(s) match your search: Locations "Cao Bang"

Sông Bằng - Cao Bằng_Giám Sát Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Cao Bang

10,000,000VND - 15,000,000VND | Team Leader / Supervisor

22/03/2019

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng tại FPT Telecom Cao Bằng

FPT Telecom - Cao Bang

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

04/03/2019

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Cao Bằng)

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Cao Bang

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

26/02/2019

Modify this job search

-