We found 25 job(s) match your search: Job Categories - "Purchasing" | Locations "Binh Duong"

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ MUA HÀNG

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Binh Duong

7,500,000VND - 10,000,000VND | New Entry
25/05/2020

PHÓ PHÒNG THU MUA

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Binh Duong

17,500,000VND - 23,000,000VND | Team Leader / Supervisor
25/05/2020

NHÂN VIÊN THU MUA TIẾNG TRUNG

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM & NGK RITA - Binh Duong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
19/05/2020

Nhân Viên Kho Bảo Trì

Công Ty TNHH SCG Việt Nam - Binh Duong

More than 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
15/05/2020

NHÂN VIÊN THU MUA

Công ty TNHH SecurenMan Việt Nam - Binh Duong

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
15/05/2020

Nhân viên kế hoạch vật tư

Công Ty TNHH Nội Thất Kiến Á - Binh Duong

8,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
15/05/2020

Nhân Viên Phòng Thu Mua Và Cung Ứng Vật Tư

Công Ty TNHH Đông Nam - Binh Duong

8,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/05/2020

Purchasing staff

CÔNG TY TNHH V.F.R - Binh Duong

Competitive | Experienced (Non-Manager)
11/05/2020

Material Planner

CÔNG TY TNHH V.F.R - Binh Duong

Competitive | Experienced (Non-Manager)
07/05/2020

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT (KHỐI SAS)

Công Ty TNHH Sharp Manufacturing Việt Nam - Binh Duong

7,500,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
07/05/2020

Modify this job search

-

VietCV.io