We found 403 job(s) match your search: Locations "Bac Ninh"

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (tiếng Nhật - Bắc Ninh)

CareerLink’s Client - Bac Ninh

10,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

24/05/2019

Nhân Viên QC

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bac Ninh

6,000,000VND - 7,500,000VND | Experienced (Non-Manager)

24/05/2019

Factory Manager (Vsip Bac Ninh)

CareerLink’s Client - Bac Ninh

2,000USD - 3,000USD | Experienced (Non-Manager)

24/05/2019

Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Điện (VSIP Bắc Ninh)

CareerLink’s Client - Bac Ninh

350USD - 500USD | Experienced (Non-Manager)

24/05/2019

Nhân Viên Thiết Kế Sản Phẩm (R&D)

Công Ty TNHH Youngjin Vina - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

23/05/2019

Nhân Viên Thiết Kế / CAD Operator (Tiếng Nhật - Bắc Ninh)

CareerLink’s Client - Bac Ninh

8,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

23/05/2019

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

22/05/2019

Nhân Viên Utility

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

22/05/2019

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH DH Logistics - Bac Ninh

Competitive | Experienced (Non-Manager)

22/05/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Bac Giang, Bac Ninh

10,000,000VND - 20,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/05/2019

Nhân Viên Kho

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

21/05/2019

Nhân Viên Quản Lý Thiết Bị

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bac Ninh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/05/2019

Nhân Viên EHS( Chuyên Trách Về PCCC)

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bac Ninh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/05/2019

Nhân Viên EHS( Chuyên Trách Về An Toàn Môi Trường)

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bac Ninh

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/05/2019

Leader Line - Bộ Phận Pack

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bac Ninh

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/05/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy ME - Xưởng Mới

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bac Ninh

6,000,000VND - 9,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/05/2019

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bac Ninh

6,000,000VND - 9,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/05/2019

ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI BẮC NINH

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Bac Ninh

7,000,000VND - 20,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/05/2019

KỸ SƯ CƠ KHÍ

Công ty TNHH Công nghiệp Fullwei Việt Nam - Bac Ninh

Negotiable | Technical/Engineer

21/05/2019

Nhân Viên Văn Phòng Tổng Vụ

CÔNG TY TNHH HOJEONG - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

21/05/2019

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Yên Phong, Bắc Ninh

FPT Telecom - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

21/05/2019

Kế Toán Thanh Toán (Không yêu cầu kinh nghiệm)

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bac Ninh

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/05/2019

Purchasing Manager (Bac Ninh)

CareerLink’s Client - Bac Ninh

1,500USD - 2,000USD | Manager

21/05/2019

Modify this job search

-