We found 424 job(s) match your search: Locations "Bac Ninh"

Nhân Viên Kinh Doanh [Bắc Ninh]

Công ty Cổ Phần Sakuko Việt Nam - Bac Ninh

Competitive | Experienced (Non-Manager)

21/01/2019

Nhân Viên Support Office (Bộ phận Utility)

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

21/01/2019

Kỹ Thuật Viên Công Đoạn FPCB (Staff)

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

21/01/2019

Kỹ Thuật Viên SMT ( Bắc Ninh )

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

21/01/2019

ENVIRONMENT STAFF

Công Ty TNHH Sumitomo Electric Interconnect Products Việt Nam - Bac Ninh

450USD - 550USD | Experienced (Non-Manager)

19/01/2019

Nhân Viên Thiết Kế / CAD Operator (Tiếng Nhật - Bắc Ninh)

CareerLink’s Client - Bac Ninh

8,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

19/01/2019

Nhân Viên Kế Toán Hóa Đơn

Công Ty TNHH Seojin System Vina - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/01/2019

[Bắc Ninh] Nhân Viên Thủ Kho Chính

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Bac Ninh

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/01/2019

Nhân Viên Kinh Doanh (Bắc Ninh)

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) – MAFC - Bac Ninh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/01/2019

[Bắc Ninh] Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng 2019

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Bac Ninh

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/01/2019

Modify this job search

-