We found 493 job(s) match your search: Locations "Bac Ninh"

Giám Sát Công Nhân Sản Xuất

Công Ty CP Diana Unicharm - Bac Ninh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Team Leader / Supervisor

21/03/2019

Kỹ Thuật Điện (Diana Unicharm - Bắc Ninh)

Công Ty CP Diana Unicharm - Bac Ninh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

20/03/2019

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ KHUÔN, JIG

CÔNG TY TNHH SOHUCO - Bac Ninh

5,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

20/03/2019

Kỹ Thuật Viên Cơ Khí (Diana Unicharm - Bắc Ninh)

Công Ty CP Diana Unicharm - Bac Ninh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

20/03/2019

Nhân Viên Y Tế Công Ty (Bắc Ninh)

Công Ty CP Diana Unicharm - Bac Ninh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

20/03/2019

Hot Job

Nhân Viên Kinh Doanh (Nam)

Công Ty TNHH Sơn Samhwa Vina - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

20/03/2019

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc

Công Ty TNHH Sơn Samhwa Vina - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

20/03/2019

Purchasing Manager (Bac Ninh)

CareerLink’s Client - Bac Ninh

1,500USD - 2,000USD | Manager

20/03/2019

Kế Toán Viên

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

20/03/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật Phân Tích PE

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bac Ninh

8,000,000VND - 10,000,000VND | Technical/Engineer

20/03/2019

Nhân Viên Chăm Sóc Cho Mẹ và Bé

VIETCARE BẮC NINH - Bac Ninh

4,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

19/03/2019

Nhân Viên Cơ Điện - Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH - Bac Ninh

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

19/03/2019

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công Ty Cổ phần Hanpo Vina - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

19/03/2019

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ

Công Ty Cổ phần Hanpo Vina - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

19/03/2019

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Tại Adidas Bắc Ninh

Công ty TNHH Quốc Tế Hải Long - Bac Ninh

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

19/03/2019

Nhân Viên R&D

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

19/03/2019

Nhân Viên Utility

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

19/03/2019

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

19/03/2019

IT (IoT Team)_Developer staff

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bac Ninh

Competitive | Experienced (Non-Manager)

19/03/2019

Nhân Viên Mua Hàng

Công Ty TNHH Seojin System Vina - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

19/03/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH [BẮC NINH]

Công ty TNHH Trường Thọ Việt Nam - Bac Ninh

More than 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

19/03/2019

Tổ Trưởng QC Line

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Điện Tử Thành Long - Bac Ninh

6,000,000VND - 9,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/03/2019

Nhân Viên Kinh Doanh

FPT Telecom - Bac Ninh

Competitive | Experienced (Non-Manager)

18/03/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật Hạ Tầng Viễn Thông

FPT Telecom - Bac Ninh

Competitive | Experienced (Non-Manager)

18/03/2019

Nhân Viên Triển Khai và Bảo Trì Dịch Vụ Viễn Thông

FPT Telecom - Bac Ninh

Competitive | Experienced (Non-Manager)

18/03/2019

NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH HÓA CHẤT

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Điện Tử Thành Long - Bac Ninh

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/03/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Điện Tử Thành Long - Bac Ninh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/03/2019

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Điện Tử Thành Long - Bac Ninh

8,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/03/2019

Modify this job search

-