We found 237 job(s) match your search: Locations "Bac Ninh"

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

30/05/2016

HR - GA Staff (Tiếng Nhật - VSIP Bắc Ninh)

CareerLink’s Client - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

28/05/2016

TRANSPORT SUPERVISOR

DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd. - Bac Ninh

Negotiable | Team Leader / Supervisor

27/05/2016

Nhân Viên IT Phần Cứng/Mạng

Ngoc Nghia Group - Bac Ninh, Ha Noi

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

24/05/2016

Nhân Viên Kế Toán Bếp Ăn Công Nghiệp

Công Ty TNHH PNK - Bac Ninh, Hai Duong, Ha Noi, Ha Nam, Phu Tho

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

23/05/2016

Customs Clearance Service Staff

CareerLink’s Client - Bac Ninh

400USD - 600USD | Experienced (Non-Manager)

21/05/2016

Admin Staff/ Mananger (Tiếng Nhật - Bắc Ninh)

CareerLink’s Client - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

21/05/2016

QA Assistant Manager (Tiếng Nhật - Bắc Ninh)

CareerLink’s Client - Bac Ninh

700USD - 1,000USD | Experienced (Non-Manager)

20/05/2016

Nhân Viên Kinh Doanh ( Bắc Ninh )

CareerLink’s Client - Bac Ninh

4,000,000VND - 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

20/05/2016

HSE (Phụ trách An toàn - Sức khỏe - Môi trường)

Ngoc Nghia Group - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/05/2016

Quản Lý Bếp Ăn Công Nghiệp

Công Ty TNHH PNK - Bac Ninh, Hai Duong, Ha Noi, Phu Tho

7,000,000VND - 20,000,000VND | Manager

18/05/2016

Nhân Viên Kế Toán Bếp Ăn Xã Hội Hóa

Công Ty TNHH PNK - Bac Ninh, Hai Duong, Ha Noi, Ha Nam, Phu Tho

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/05/2016

Kỹ Sư Phần Mềm

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bac Ninh

Negotiable | Technical/Engineer

18/05/2016

Modify this job search

-