We found 649 job(s) match your search: Locations "Bac Ninh"

NHÂN VIÊN QC BIA

Công ty Cổ phần Đường Man - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
19/11/2019

Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
19/11/2019

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA - Bac Ninh

7,000,000VND - 15,000,000VND | Technical/Engineer
19/11/2019

Nhân Viên Vận Hành Máy

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA - Bac Ninh

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/11/2019

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN VẬT TƯ

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA - Bac Ninh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/11/2019

02 NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA - Bac Ninh

7,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/11/2019

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ, TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA - Bac Ninh

7,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/11/2019

02 NHÂN VIÊN ĐỐI NGOẠI

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HANAKA - Bac Ninh

7,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/11/2019

Nhân Viên Phòng Coatting

Công Ty TNHH CICT VINA - Bac Ninh

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/11/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật In

Công Ty TNHH CICT VINA - Bac Ninh

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/11/2019

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Công Ty TNHH CICT VINA - Bac Ninh

More than 16,000,000VND | New Entry
19/11/2019

Công Nhân Quy Trình UV

Công Ty TNHH CICT VINA - Bac Ninh

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/11/2019

Quản Lý Kỹ Thuật In Ấn

Công Ty TNHH CICT VINA - Bac Ninh

12,000,000VND - 16,000,000VND | Manager
19/11/2019

Công Nhân Kiểm Tra Sản Phẩm

Công Ty TNHH CICT VINA - Bac Ninh

7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/11/2019

Công Nhân Kiểm Tra Quy Trình In

Công Ty TNHH CICT VINA - Bac Ninh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/11/2019

Công Nhân - Ưu Tiên Nữ

Công Ty TNHH CICT VINA - Bac Ninh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/11/2019

Nhân Viên Y Tá

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
19/11/2019

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
19/11/2019

QC Leader (Vsip Bắc Ninh)

CareerLink's Client - Bac Ninh

Negotiable | Team Leader / Supervisor
19/11/2019

Nhân Viên IT

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
19/11/2019

Nhân Viên Kinh Doanh [Ocean Edu_ Quế Võ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bac Ninh

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/11/2019

Nhân Viên Tuyển Sinh [Ocean Edu_ Quế Võ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bac Ninh

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/11/2019

Nhân Viên Tuyển Sinh [Ocean Edu_ Quế Võ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bac Ninh

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/11/2019

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công Ty TNHH ICSN Tech Vietnam - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
19/11/2019

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT PHÒNG CCTV

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
19/11/2019

Lái Xe Nâng

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bac Ninh

Negotiable | New Entry
19/11/2019

Nhân Viên Lái Xe

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
19/11/2019

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
19/11/2019

Giao Dịch Viên tại VPGD TP Bắc Ninh [Bắc Ninh]

FPT Telecom - Bac Ninh

Competitive | Experienced (Non-Manager)
19/11/2019

Modify this job search

-