We found 268 job(s) match your search: Locations "Bac Ninh"

Kỹ Sư Tự Động Hóa

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bac Ninh

Negotiable | Technical/Engineer

04/01/2017

Trưởng Nhóm Mua Hàng

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bac Ninh

Negotiable | Team Leader / Supervisor

12/01/2017

Trưởng Nhóm Bộ Phận Rèn (VSIP Bắc Ninh)

CareerLink’s Client - Bac Ninh

12,000,000VND - 15,000,000VND | Team Leader / Supervisor

21/01/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện (Bắc Ninh)

CareerLink’s Client - Bac Ninh

300USD - 500USD | Experienced (Non-Manager)

20/01/2017

Nhân Viên Hành Chính

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

19/01/2017

NHÂN VIÊN KHO

CÔNG TY TNHH CNC VINA - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/01/2017

NHÂN VIÊN MUA HÀNG

CÔNG TY TNHH CNC VINA - Bac Ninh

Negotiable | Team Leader / Supervisor

18/01/2017

Nhân Viên Mua Hàng

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/01/2017

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/01/2017

Nhân Viên Marketing

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/01/2017

Marketing Manager

CareerLink’s Client - Bac Ninh

950USD - 2,500USD | Manager

18/01/2017

Senior Finance Staff

CareerLink’s Client - Bac Ninh

600USD - 950USD | Experienced (Non-Manager)

17/01/2017

Business Development Staff

CareerLink’s Client - Bac Ninh

Negotiable | Manager

17/01/2017

Modify this job search

-