We found 549 job(s) match your search: Locations "Bac Ninh"

Nhân Viên Kỹ Thuật In

Công Ty TNHH CICT VINA - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
19/09/2019

Quản Lý Kỹ Thuật

Công Ty TNHH CICT VINA - Bac Ninh

Negotiable | Manager
19/09/2019

Nhân Viên EHS( Chuyên Trách Về An Toàn Môi Trường)

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bac Ninh

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/09/2019

Lái Xe Nâng

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bac Ninh

Negotiable | New Entry
19/09/2019

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bac Ninh

15,000,000VND - 20,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/09/2019

Quản Lý Chất Lượng

Công Ty TNHH CICT VINA - Bac Ninh

Negotiable | Manager
19/09/2019

Quản Lý Mua Hàng

Công Ty TNHH CICT VINA - Bac Ninh

Negotiable | Manager
19/09/2019

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (tiếng Nhật - Bắc Ninh)

CareerLink’s Client - Bac Ninh

10,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/09/2019

Nhân Viên Quản Lý Kho (Tiếng Nhật - VSIP Bắc Ninh)

CareerLink’s Client - Bac Ninh

10,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/09/2019

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Công Ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Revotek - Bac Ninh

More than 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
18/09/2019

NHÂN VIÊN KIỂM TRA HÀNG HÓA

CÔNG TY TNHH SOHUCO - Bac Ninh

5,000,000VND - 9,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
18/09/2019

NHÂN VIÊN LẮP RÁP LINH KIỆN

CÔNG TY TNHH SOHUCO - Bac Ninh

5,000,000VND - 9,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
18/09/2019

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

CÔNG TY TNHH SOHUCO - Bac Ninh

6,000,000VND - 11,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
18/09/2019

[TP BẮC NINH] GIÁO VIÊN NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Bac Ninh

8,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
18/09/2019

Trưởng Nhóm Chất Lượng

Công Ty TNHH Hana Micron Vietnam - Bac Giang, Bac Ninh

Negotiable | Team Leader / Supervisor
18/09/2019

Quản Lý Kế Hoạch Sản Xuất

Công Ty TNHH CrucialTec Vina - Bac Ninh

Negotiable | Team Leader / Supervisor
18/09/2019

Nhân Viên QA-ISO

Công Ty TNHH ICSN Tech Vietnam - Bac Ninh

Negotiable | Team Leader / Supervisor
18/09/2019

Nhân Viên Thu Cước Viễn Thông tại Bắc Ninh

FPT Telecom - Bac Ninh

7,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
18/09/2019

Nhân Viên Kinh Doanh tại Quế Võ (Bắc Ninh)

FPT Telecom - Bac Ninh

Competitive | Experienced (Non-Manager)
18/09/2019

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Yên Phong, Bắc Ninh

FPT Telecom - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
18/09/2019

Nhân Viên Kinh Doanh tại TP Bắc Ninh

FPT Telecom - Bac Ninh

Competitive | Experienced (Non-Manager)
18/09/2019

Kỹ Thuật Viên Viễn Thông tại Thành Phố Bắc Ninh

FPT Telecom - Bac Ninh

Competitive | Experienced (Non-Manager)
18/09/2019

Nhân Viên Kho

Indo Trans Logistics Corporation - Bac Ninh

4,500,000VND - 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
17/09/2019

LINE LEADER- GROUP LEADER

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
17/09/2019

Nhân Viên Kho

CÔNG TY TNHH USER INTERFACE TECHNOLOGY VIỆT NAM - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
17/09/2019

Modify this job search

-