We found 710 job(s) match your search: Locations "Bac Ninh"

Quản Lý Kho (Trưởng Nhóm )

Công ty TNHH AG TECH (YOUNGBO VINA) - Bac Ninh

Negotiable | Team Leader / Supervisor
22/01/2020

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Công ty TNHH AG TECH (YOUNGBO VINA) - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
22/01/2020

Nhân Viên R&D

Công ty TNHH AG TECH (YOUNGBO VINA) - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
22/01/2020

Nhân Viên QC

Công ty TNHH AG TECH (YOUNGBO VINA) - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
22/01/2020

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

Công ty TNHH AG TECH (YOUNGBO VINA) - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
22/01/2020

Nhân Viên IT

Công ty TNHH AG TECH (YOUNGBO VINA) - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
22/01/2020

Nhân Viên Cơ Điện [Bắc Ninh]

Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
22/01/2020

Nhân Viên Sale (Tiếng Anh/Hàn)

Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
22/01/2020

Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm

Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
22/01/2020

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Công Ty TNHH Taixin Printing Vina - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
22/01/2020

Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất

Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun - Bac Ninh

Competitive | Experienced (Non-Manager)
21/01/2020

Nhân Viên Sale (Tiếng Trung)

Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
21/01/2020

Nhân Viên Mua Hàng

Công Ty CP In Và Bao Bì Goldsun - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
21/01/2020

Nhân Viên QA (Tiếng Nhật - VSIP Bắc Ninh)

CareerLink's Client - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
21/01/2020

Nhân Viên QC

CÔNG TY TNHH USER INTERFACE TECHNOLOGY VIỆT NAM - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
20/01/2020

Nhân Viên Cơ Điện

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Điện Tử Thành Long - Bac Ninh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Technical/Engineer
20/01/2020

NHÂN VIÊN QC BIA

Công ty Cổ phần Đường Man - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
20/01/2020

Nhân Viên Kinh Doanh (Tiếng Hàn - không cần kinh nghiệm)

CareerLink's Client - Bac Ninh

12,000,000VND - 25,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
20/01/2020

Nhân Viên IT

Công Ty TNHH Synopex Vina2 - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
20/01/2020

NHÂN VIÊN QUAN HỆ LAO ĐỘNG- ER

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
20/01/2020

NHÂN VIÊN MUA HÀNG- PURCHASE STAFF

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
20/01/2020

CHUYÊN VIÊN CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
20/01/2020

Nhân Viên IT Phần Cứng

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
20/01/2020

Nhân Viên IT (Phần Mềm)

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bac Ninh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
20/01/2020

QUẢN LÝ SẢN XUẤT: SHIFT LEADER/GROUPLEADER

Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam - Bac Ninh

8,000,000VND - 15,000,000VND | Team Leader / Supervisor
20/01/2020

Modify this job search

-