We found 25 job(s) match your search: Job Categories - "Consulting" | Locations "Bac Giang"

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH GT TẠI BẮC GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Bac Giang

10,000,000VND - 16,000,000VND | Team Leader / Supervisor
15/08/2019

[OceanEdu_Hiệp Hòa, BG] Nhân Viên Tư Vấn

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bac Giang

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/08/2019

[TP Bắc Giang] Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Bac Giang

6,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
13/08/2019

[Lục Ngạn-Bắc Giang] Nhân Viên Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Bac Giang

5,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
13/08/2019

[OceanEdu_Bắc Giang] Chuyên Viên Tuyển Sinh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bac Giang

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
09/08/2019

[OceanEdu_Bắc Giang] Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bac Giang

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
09/08/2019

[OceanEdu_Bắc Giang] Nhân Viên Tư Vấn

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bac Giang

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
09/08/2019

[OceanEdu_Bắc Giang] Nhân Viên Telesale

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bac Giang

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
09/08/2019

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Bắc Giang)

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Bac Giang

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
03/08/2019

Modify this job search

-