We found 102 job(s) match your search: Locations "Bac Giang"

Big C Bắc Giang - Nhân Viên Quầy Thực Phẩm

Hệ Thống Big C Việt Nam - Bac Giang

3,000,000VND - 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

23/04/2019

NHÂN VIÊN IT SUPPORT - Hà Nội. Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Bac Giang, Ha Noi

7,000,000VND - 9,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

23/04/2019

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina - Bac Giang

More than 30,000,000VND | Manager

22/04/2019

Trưởng Phòng QC

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina - Bac Giang

More than 30,000,000VND | Manager

22/04/2019

Nhân Viên Sale Man Bắc Giang

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Bac Giang

12,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/04/2019

Nhân Viên Kinh Doanh [Bắc Giang]

Công ty TNHH Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Long - Bac Giang

15,000,000VND - 50,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/04/2019

Giám Sát Bán Hàng Bên Thứ Ba - Bắc Giang (mô hình Doanh nghiệp)

FE Credit - Bac Giang

15,000,000VND - 20,000,000VND | Team Leader / Supervisor

20/04/2019

Kế Toán Trưởng (Bắc Giang)

CareerLink’s Client - Bac Giang

10,000,000VND - 16,000,000VND | Manager

19/04/2019

Giám Sát Bán Hàng [Hiệp Hòa - Bắc Giang]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bac Giang

17,000,000VND - 25,000,000VND | Team Leader / Supervisor

19/04/2019

Nhân Viên Thủ Kho (Tại Bắc Giang)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Phúc Hà - Bac Giang

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

18/04/2019

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thu Nhập Cao

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Bac Giang, Hai Duong, Nam Dinh

12,000,000VND - 20,000,000VND | Team Leader / Supervisor

18/04/2019

Nhân Viên Kinh Doanh [Bắc Giang]

Công ty Cổ Phần Sakuko Việt Nam - Bac Giang

Competitive | Experienced (Non-Manager)

18/04/2019

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Bắc Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Bac Giang

10,000,000VND - 16,000,000VND | Team Leader / Supervisor

16/04/2019

Nhân Viên Kho

Công Ty TNHH YounYi Electronics Vina - Bac Giang

Competitive | Experienced (Non-Manager)

16/04/2019

[OceanEdu_Bắc Giang] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bac Giang

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

11/04/2019

[OceanEdu_Bắc Giang] Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bac Giang

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

09/04/2019

[OceanEdu_Bắc Giang] Nhân Viên Telesale

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bac Giang

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

09/04/2019

[Bắc Giang/Nam Định] Customer Service Leader

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Bac Giang, Nam Dinh

10,000,000VND - 12,000,000VND | Team Leader / Supervisor

08/04/2019

[Bắc Giang/Nam Định] Customer Service Officer

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Bac Giang, Nam Dinh

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

08/04/2019

Modify this job search

-