We found 10 job(s) match your search: Locations "Bac Can"

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (SALES MAN) - Sơn La, Bắc Cạn

Công Ty Cổ Phần Giấy Sài Gòn - Bac Can, Son La

5,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Giám Sát Bán Hàng (Sơn La, Bắc Cạn)

Công Ty Cổ Phần Giấy Sài Gòn - Bac Can, Son La

7,000,000VND - 8,000,000VND | Team Leader / Supervisor
21/01/2020

Trình Dược Viên - Bắc Cạn

Công Ty TNHH Thảo Dược Việt - Bac Can

6,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
07/01/2020

Modify this job search

-