We found 12 job(s) match your search: Locations "Bac Can"

[ Bắc Kạn] Nhân Viên Thủ Kho Chính

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Bac Can

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/04/2019

[ Bắc Kạn] Nhân Viên Kế Toán Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Bac Can

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/04/2019

Modify this job search

-