We found 15 job(s) match your search: Locations "Bac Can"

[ Bắc Kạn] Nhân Viên Kế Toán Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Bac Can

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/01/2019

[ Bắc Kạn] Nhân Viên Thủ Kho Chính

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Bac Can

6,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

20/01/2019

Giám Sát Bán Hàng Kênh Đối Tác VNPost - Bắc Cạn

FE Credit - Bac Can

Competitive | Team Leader / Supervisor

11/01/2019

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà (Thành Phố Bắc Cạn)

FE Credit - Bac Can

7,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

09/01/2019

Giám Đốc Vùng TÂY BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI LAN PAINT - Bac Can, Cao Bang, Lang Son

18,000,000VND - 35,000,000VND | Manager

02/01/2019

Modify this job search

-