We found 4 job(s) match your search: Job Categories - "Chemical / Biochemical / Food Science" | Locations "Ba Ria - Vung Tau"

Trợ Lý Phòng Đảm Bảo Chất Lượng

MeKong Flour Mills - Ba Ria - Vung Tau

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

13/06/2019

Lab Tester

Công Ty CP China Steel Sumikin Việt Nam - Ba Ria - Vung Tau

Competitive | Experienced (Non-Manager)

01/06/2019

TRƯỞNG NHÀ MÁY

Công Ty Cổ Phần Binon Cacao - Ba Ria - Vung Tau

10,000,000VND - 20,000,000VND | Team Leader / Supervisor

23/05/2019

Modify this job search

-