• CareerLink's Client
  • Phòng 307, DMC Tower,535 Kim Mã , Ba Dinh District , Ha Noi, Viet Nam
  • Salary: 900 USD - 1,300 USD
Trưởng Nhóm Sản Xuất (Tiếng Nhật - Hải Phòng)

CareerLink's Client


Job Description Detail

- Quản lý , đào tạo, hướng dẫn cho nhân viên trong nhóm.
- Thử nghiệm máy cho khuôn mới
- Đo lường sản phẩm mẫu, hướng dẫn sửa chữa khuôn.
- Cải thiện khuôn hiện tại.
- Phản hồi cho khách hàng và nhà cung cấp khuôn.
- Địa điểm làm việc: KCN VSIP, Hải Phòng
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6, thứ 7 cách tuần, 8:00 - 17:00.

Required Experience/Skills Detail

- Có kinh nghiệm về máy ép phun trên 5 năm.
- Sử dụng thành thạo tiếng Nhật (N2)
- Sử dụng được tiếng Anh trong email
- Có kinh nghiệm quản lý trong sản xuất.

Job Overview

Contact Information

  • How To Contact: Apply Online, Apply by Attachment, Direct
  • Contact Description:

    - Các ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tuyến, email hay trực tiếp đến công ty

  • Contact Name: Ms. Chi Hương
  • Address: Phòng 307, DMC Tower,535 Kim Mã , Ba Dinh District , Ha Noi, Viet Nam
  • Contact Email: doanhuong@careerlink.vn
  • Contact Phone: 0917 401 961
** Preferred language for received applications: Japanese
Posted Date:
22/07/2020
Expire Date:
21/08/2020

Tags

Japanese Production Thuy Nguyen District Team Leader Japanese Company