Trợ Lý Giám Đốc (Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung)

VIETNAM PACKAGING COMPANY LIMITTED


Job Description Detail

- Thực hiện và triển khai thực hiện các công việc theo chỉ đạo của TGĐ.
- Phân tích các báo cáo Tài chính, đề xuất các phương án cho TGĐ.
- Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty của các Phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận.
- Trợ giúp TGĐ quản lý thời gian và kiểm soát công việc.
- Triển khai thực hiện các chiến lược của Công ty bằng cách đảm bảo các quyết định và chỉ dẫn của TGĐ được thông báo và thực hiện nghiêm túc.

Required Experience/Skills Detail

- Tốt nghiệp Các trường Đại học trở lên
- Thành Thạo Tiếng trung hoặc Tiếng Anh
- Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty sản xuất
- Có khả năng phân tích và kỹ năng thuyết trình.
- Có kỹ năng thuyết phục, giao tiếp và trình bày tốt.

Job Overview

Contact Information

  • How To Contact: Apply Online, Apply by Attachment, Direct
  • Contact Description:

    - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, qua email hoặc trực tiếp đến tại công ty.

  • Contact Name: Phòng Nhân Sự
  • Address: Lot E, Road 10, Hoa Khanh Industrial Zone , Lien Chieu District , Da Nang, Viet Nam
** Preferred language for received applications: Vietnamese
Posted Date:
01/11/2018
Expire Date:
15/11/2018

Tags

English Chinese Lien Chieu District Trợ lý giám đốc Da Nang

VIETNAM PACKAGING COMPANY LIMITTED
  • Number of Employees: 10-24
  • Contact Name: Phòng Nhân Sự

Welcome to Vietnam Packaging !

With over 10 years expertise in packaging field esp. in plastic bags, we are proud of being one of the best and honored suppliers in Vietnam.

We have our own factory in central Vietnam and produce over 1 million pcs of polybag per day.

We strongly believe in quality, timely delivery and services. We have customer worldwide in USA, Japan, UK, Canada, Australia and EU.

With innovative technology, we can supply LDPE, PP, HDPE and MDPE bags at thickness/gauge from 6 to 200 micron and width from 5 to 140cm. The maximum customized printing could be 10 colors in total. We are able to meet different customers’ needs with various types of bags: Food bags, T-shirt bags, die cut bags, patch handle bags, flexi-loop bags, rigid handle bags, drawstring bags, wave top bags, bags on roll, garbage bags, block header bags and etc.

Because we have our own factory, we are able to deliver to our customers and their customers with total satisfaction in terms of good quality, competitive price, timely delivery and professional services.