Tổ Chức Tài Chính Vi Mô TNHH M7

TỔNG GIÁM ĐỐC (SL: 01 NGƯỜI)

Tổ Chức Tài Chính Vi Mô TNHH M7

Cau Giay District, Ha Noi
More than 25,000,000 VND MONTH
5 - 10 years
Posted at 2022-11-25
|
Expired in: 13 days
Job description

- Điều hành và quyết định về tất cả các vấn đề liên quan tới công việc và các hoạt động kinh doanh hàng ngày của M7- MFI phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của M7- MFI, nghị quyết của Hội đồng thành viên. Nhân danh M7- MFI ký kết các hợp đồng, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc ủy quyền cho các giám đốc chi nhánh.

- Kiến nghị và đề xuất để Hội đồng thành viên phê chuẩn hoặc giải trình:

+ Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính kèm dự toán nguồn vốn và sử dụng vốn hàng năm và bất kỳ sự thay đổi quan trọng nào liên quan đến dự toán, kế hoạch đó;

+ Tình hình thực hiện mục tiêu, chiến lược kinh doanh của M7- MFI và các biện pháp điều chỉnh đã thực hiện hoặc đề xuất;

+ Kiến nghị đề xuất Cơ cấu tổ chức của Trụ sở chính, các chi nhánh, PGD, văn phòng đại diện và các đơn vị sự nghiệp của M7-MFI

+ Tái cơ cấu hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu của M7- MFI;

+ Bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc (Phó Giám đốc) chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện;

+ Áp dụng và thực hiện pháp luật liên quan đến các hoạt động của M7- MFI;

+ Các quy chế nội bộ về kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, tổ chức và hoạt động của các chi nhánh, lãi suất; hoa hồng, phí và tiền phạt áp dụng với khách hàng, việc bổ nhiệm, thuyên chuyển hoặc sa thải người lao động và các quy chế nội bộ cần thiết khác;

+ Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập.

- Tổ chức thực hiện các quyết định, nghị quyết của Hội đồng thành viên; các kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của M7- MFI sau khi nhận được sự phê chuẩn của Hội đồng thành viên.

- Thiết lập, duy trì và phát triển hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ hợp lý và hoạt động có hiệu quả. Lập báo cáo kiểm tra, kiểm soát nội bộ về kết quả tự kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

- Thiết lập các quy trình, thủ tục tác nghiệp để vận hành hệ thống điều hành kinh doanh, hệ thống thông tin báo cáo.

- Tuyển dụng lao động; bổ nhiệm, bãi nhiệm và miễn nhiệm các chức danh điều hành của M7- MFI, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên; quyết định mức lương và phụ cấp (nếu có) đối với những người thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, tuyển dụng.

- Báo cáo Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Chủ sở hữu, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của M7- MFI theo quy định của pháp luật và Điều lệ của M7- MFI.

- Trường hợp M7- MFI không thể trả tất cả các khoản nợ, các nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ thanh toán khác khi đến hạn phải trả hoặc thanh toán:

+ Thông báo cho tất cả các chủ nợ về tình hình tài chính của M7- MFI;

+ Không tăng lương hoặc trả thưởng cho người lao động của M7- MFI;

+ Đề xuất biện pháp khắc phục những khó khăn về tài chính của M7- MFI;

+ Tự chịu trách nhiệm cá nhân cho các thiệt hại mà các chủ nợ phải gánh chịu do lỗi không thực hiện các nghĩa vụ quy định trên đây.

- Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

* Lương thỏa thuận (tối thiểu 25 triệu, tối đa theo KPI);

Required experience / skills detail

* Tổng Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô TNHH phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây (điều kiện bắt buộc):

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung).

- Có bằng Đại học trở lên về một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh, luật.

- Có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm làm người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc ít nhất 02 (hai) năm làm Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định của tổ chức tài chính vi mô theo quy định của pháp luật hoặc hoặc có ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý trong lĩnh vực tài chính vi mô hoặc có ít nhất 05 (năm) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

- Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong thời gian 24 (hai mươi tư) tháng liền kề trước thời điểm được bổ nhiệm.

- Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

* Tiêu chí khác:

- Độ tuổi 35-55 tuổi, không phân biệt giới tính giới, quốc tịch...nếu còn năng lực làm việc.

* Kỹ năng:

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ các TCTD, NHTM, Tổ chức TCVM... Kỹ năng phân tích tài chính, tín dụng và thiết lập, đánh giá trả lương theo Phương pháp KPI;

- Lập kế hoạch công tác, quản lý, đàm phán, trình bày, thương thuyết, có kỹ năng phán đoán và xử lý tình huống nhanh gọn, hiệu quả, giao tiếp tốt.

- Ngoại ngữ: Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp công việc.

- Vi tính: Sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office và các phần mềm phục vụ cho công tác quản lý.

- Đạo đức nghề nghiệp: Trung thực, cẩn thận , công tâm vì lợi ích chung và của người lao động trong tổ chức.

- Khả năng: Độc lập công tác, chủ động giải quyết công việc theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

Job detail
Position type
Full-time
Career level
Executive Management
Education level
Bachelor's Degree
Gender
Male / Female
Age
35 - 55
Job categories
Information
 • Name: Nguyễn Hải Giang
 • 0904 313 243
 • A9/D5, Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu , Cau Giay District , Ha Noi , Viet Nam
 • - Các ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file (Bấm "NỘP ĐƠN" trên Careerlink) hoặc trực tiếp tại công ty

  * Hồ sơ bao gồm:

  - Đơn xin việc viết tay, trong đó có thể hiện làm việc lâu dài cho tổ chức.

  - Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6.( Có xác nhận của địa phương hoặc nơi đang công tác)

  - Văn bằng chứng chỉ (chứng thực sao y bản chính) (Hồ sơ bằng tiếng Việt và khuyến khích thêm một bản bằng tiếng Anh)

  - Các tài liệu liên quan nhằm chứng minh kinh nghiệm làm việc.

  - Giấy khám sức khỏe.

  * Địa điểm nộp nộp hồ sơ:

  - Phòng Hành chính - Nhân sự, Trụ sở chính M7-MFI tại địa chỉ: Tầng 2, Nhà Lô A9/D5, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

  * Lưu ý:

  - Các ứng viên quan tâm đến vị trí này xin gửi hồ sơ (đầy đủ bản scan)đến địa chỉ trên trước ngày 15/12/2022. Khi được mời đến phỏng vấn vui lòng mang theo bản sao các hồ sơ trên.

  - Chỉ gọi dự tuyển những hồ sơ đủ tiêu chuẩn và không trả lại hồ sơ.

Application language: Vietnamese

About company
Tổ Chức Tài Chính Vi Mô TNHH M7
25 - 99 employees
Contact: Nguyễn Hải Giang

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN M7 (M7-MFI)

M7-MFI được thành lập trên cơ sở góp vốn của 03 Quỹ Xã hội (Quỹ Hỗ trợ phụ nữ miền núi phát triển Mai Sơn, Quỹ Khuyến khích phụ nữ phát triển thị xã Uông Bí và Quỹ Hỗ trợ phụ nữ Đông Triều) hoạt động tại địa bàn 02 tỉnh là Sơn La và Quảng Ninh. Ngày 13/01/2012, M7-MFI đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép thành lập.

Hiện tại, M7-MFI có hơn 100 cán bộ nhân viên làm việc tại Trụ sở chính Hà Nội và 03 chi nhánh trên địa bàn 3 huyện: huyện Mai Sơn – tỉnh Sơn La; Thành phố Uông Bí và Huyện Đông Triều – tỉnh Quảng Ninh. Trực thuộc các chi nhánh là 09 Phòng giao dịch có trụ sở tại gần 40 xã /phường. Số khách hàng tham gia vay vốn, gửi tiết kiệm đang được tăng lên liên tục và đã có trên 21 ngàn.

Mạng lưới hoạt động của M7-MFI gồm:

- Trụ sở chính gồm có Ban điều hành và các phòng/ban: (1) Tài chính - Kế toán - Tin học; (2) Hành chính-Nhân sự; (3) Nghiệp vụ; và (4) Kiểm toán nội bộ. TSC không trực tiếp hoạt động kinh doanh.

- Các chi nhánh bao gồm: Ban giám đốc và các phòng/bộ phận: (1) Tài chính - Kế toán; (2) Hành chính; (3) Nghiệp vụ; và (4) Kiểm toán nội bộ.

- Các Phòng giao dịch: bao gồm các chức danh: Trưởng phòng giao dịch, thủ quỹ và các cán bộ kỹ thuật

M7-MFI sử dụng hệ thống phần mềm quản lý hoạt động từ Trụ sở chính tới các chi nhánh. Cho phép cân đối số dư cuối hàng ngày về Trụ sở chính để chuyển báo cáo cho các cơ quan chức năng.

Trong những năm qua, tổ chức chúng tôi luôn tìm kiếm những người có năng lực chuyên môn giỏi và phẩm chất đạo đức tốt để cùng chúng tôi đồng hành và phát triển. Với tinh thần làm việc của chúng tôi là: Sáng tạo, cầu tiến, sẵn sàng tạo điều kiện để mỗi người có cơ hội được học tập, phát triển kỹ năng của bản thân, phát triển sự nghiệp nhằm mang lại những lợi ích thiết thực cho tổ chức, cho cá nhân và cộng đồng xã hội.

Mong muốn chúng tôi trong giai đoạn phát triển mới, chúng tôi mong muốn mời các ứng viên xuất sắc tham gia tuyển dụng với vị trí và điều kiện như sau:

Share