Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ Tiếng Nhật

Công ty TNHH Wayne Việt Nam


Job Description Detail

- Thực hiện các đợt kiểm tra, đánh giá nội bộ của Công ty theo chương trình kiểm tra, đánh giá đã phê duyệt và các nhiệm vụ theo chỉ đạo và hướng dẫn từ Trưởng phòng.
- Rà soát các quy định, quy trình của Công ty, nắm rõ mục tiêu kiểm soát, nhận diện, đánh giá rủi ro và đề xuất các biện pháp khắc phục/ cải tiến.
- Kiểm tra, rà soát, đánh giá tính tuân thủ các quy định pháp luật, các quy chế, quy trình nội bộ Công ty.
- Tham gia vào các cuộc đánh giá của Khách hàng và đơn vị chứng nhận chứng chỉ.
- Thực hiện các nghiệp vụ khác liên quan đến công tác kiểm tra, đánh giá và theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

Required Experience/Skills Detail

- Trình độ đại học chuyên ngành Ngôn ngữ, Luật, Thương mại,…
- Trình độ tiếng Nhật nghe nói đọc viết thành thạo (chứng chỉ JLPT từ N3 trở lên)
- Có kinh nghiệm ở vị trí công việc tương đương từ 2 năm trở lên.
- Ưu tiên ứng viên sử dụng thêm được Tiếng Anh.
- Trình độ vi tính thành thạo.
- Khả năng giao tiếp tốt.

Job Overview

Contact Information

  • How To Contact: Apply Online, Apply by Attachment, Direct
  • Contact Description:

    - Các ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tuyến, đính kèm file qua email hoặc trực tiếp đến tại công ty

  • Contact Name: Công ty TNHH Wayne Việt Nam
  • Address: Lô J10, J11, KCN Nomura Hải Phòng, Km13, Xã An Hưng , An Duong District , Hai Phong, Viet Nam
** Preferred language for received applications: Japanese
Posted Date:
24/07/2020
Expire Date:
07/09/2020

Tags

Japanese An Duong District Kiểm soát nội bộ KCN Nomura Hải Phòng

Công ty TNHH Wayne Việt Nam Logo

Công ty TNHH Wayne Việt Nam
  • Number of Employees: 100-499
  • Contact Name: Công ty TNHH Wayne Việt Nam

Công ty sản xuất tất dệt kim với 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, sản xuất trên dây chuyền công nghệ với kỹ thuật tiên tiến, đội ngũ nhân sự kỹ năng và nhiệt huyết. Công ty TNHH Wayne Việt Nam hướng tới xây dựng một môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện và phát triển. Đồng thời là nơi giúp mọi cán bộ công nhân viên đều trưởng thành và gắn bó lâu dài cùng sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Công ty.

Other Jobs from This Company

See more jobs >>