Nhân Viên Kiểm Kê - CÔNG TY CP THỜI TRANG SIXDO, Ho | CareerLink.vn