Kế Toán Bán Hàng - CÔNG TY CP THỜI TRANG SIXDO, Ha | CareerLink.vn