• Hotel Nikko Hai Phong
  • 4th, No. 412, HK 10 area, Waterfront City Project, Vinh Niem Ward , Le Chan District , Hai Phong, Viet Nam
  • Salary: Negotiable
Japanese Restaurant Supervisor (Japanese & English Speaking)

Hotel Nikko Hai Phong


Job Description Detail

- To attend pre-shift meeting to be aware of and knowledgeable of all activities in the Hotel; 
 Tham gia cuộc họp trước ca để nhận biết và hiểu rõ về mọi hoạt động trong khách sạn
- To report to Restaurant Manager prior to shift to check tables properly set;
Báo cáo với quản lý nhà hàng trước khi chuyển ca để kiểm tra bàn ghế sắp xếp một cách phù hợp
- To greet guests with a smile and the appropriate salutation;
Chào đón khách hàng với một nụ cười và lời chào thích hợp
- To offer drinks/cocktails, to take orders and serve cocktails. Present menus. When taking customers' orders know daily specials, ingredients and the preparation of food, garnishes and 86'd items, in order to make suggestions;
Mời đồ uống/ cocktails, nhận gọi món từ khách hàng và phục vụ cocktails. Giới thiệu thực đơn. Khi lấy đơn đặt hàng của khách hàng , biết về những ưu đãi đặc biệt trong ngày, các thành phần và sự chuẩn bị đồ ăn, cách bày trí và 86 món, để đưa ra những gợi ý đồ ăn cho khách
- To handle and resolve complaints in a courteous and professional manner. To notify Restaurant Manager of all complaints;
 Xử lý và giải quyết các phàn nàn trong một cung cách lịch sự nhã nhặn và chuyên nghiệp. Thông báo với quản lý nhà hàng về mọi phàn nàn
- To remove show plates immediately after guest has ordered;
Di chuyển bát đĩa ngay sau khi khách hàng đã đặt món xong
- To set up Espresso and Cappuccino station;
 Thiết lập khu Espresso và Cappuccino
- To check periodically and realign tables to floor plan;
Kiểm tra định kỳ và sắp xếp ngay ngắn lại bàn ghế
- To help reset tables. To inspect glasswares, silverwares, chinas and linens should be cleaned and dried with no food stains;
Hỗ trợ sắp xếp lại bàn ghế. Kiểm tra đồ thủy tinh, đồ bạc, đồ gốm, và khăn trải bàn phải luôn sạch sẽ và khô ráo, không dính vết bẩn của đồ ăn
- To serve bottled water, open and serve bottled wine/champagne in a professional manner;
Phục vụ nước đóng chai, mở và phục vụ rượu, sâm panh trong một cung cách chuyên nghiệp

Required Experience/Skills Detail

- 2 - 3 year experiences is preferred
- Japanese is required
- Good at reading and communication in English is preferred
- Friendly, patient, proactive, organised and highly responsible.

Job Overview

Contact Information

  • How To Contact: Apply Online, Apply by Attachment, Direct
  • Contact Description:

    - Please send your application by online, mail or direct to- Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua hệ thống CareerLink, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty

  • Contact Name: Phòng Nhân Sự
  • Address: 4th, No. 412, HK 10 area, Waterfront City Project, Vinh Niem Ward , Le Chan District , Hai Phong, Viet Nam
** Preferred language for received applications: English
Posted Date:
24/07/2020
Expire Date:
23/08/2020

Tags

Japanese Restaurant Le Chan District Giám sát nhà hàng

Hotel Nikko Hai Phong Logo

Hotel Nikko Hai Phong
  • Number of Employees: 100-499
  • Contact Name: Phòng Nhân Sự

Hotel Nikko Hai Phong will be managed by one of the major Japanese international hotel chain Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd. under the brand of Nikko Hotels International. Hotel Nikko Hai Phong will be located within Waterfront City, a coastal district under development. The average hotel room will be 35 square meters large and operate 3 outlets of Japanese Dining, All-day Dining and Bar facilities. Hotel is expected to be open on April 2020.

Other Jobs from This Company

See more jobs >>