• Hotel Nikko Hai Phong
 • No.1 , Road 1, Waterfront City Project, Vinh Niem Ward , Le Chan District , Hai Phong, Viet Nam
 • Salary: Negotiable
Chef De Partie - Japanese Restaurant

Hotel Nikko Hai Phong


Job Description Detail

- Daily checks all personnel in regard to hygiene and reposts any difficulties to Japanese Speciality Chef for proper kitchen.
Hàng ngày kiểm tra tất cả các nhân viên về vấn đề vệ sinh và báo cáo bất kì vấn đề gây trở ngại cho bếp trưởng theo quy định của nhà bếp.
- Organize and direct the daily kitchen work,monitor,the food quality,make the high quality of dishes according to the stipulated cost,meet all the requirement of the guest.
Tổ chức và chỉ đạo công việc trong bếp hàng ngày,giám sát chất lượng thực phẩm,đáp ứng chất lượng món ăn theo chi phí quy định và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng 
- To requisite necessary products in advance to ensure a smooth and uninterrupted operation.
Yêu cầu các sản phẩm cần thiết để đảm bảo hoạt động trơn tru và không bị gián đoạn.
- Assist Japanese Speciality Chef to make daily menu and kitchen menu.
Hỗ trợ bếp trưởng nhà hàng Nhật để làm thực đơn hàng ngày và thực đơn nhà bếp.
- Conducts trainning classes in regard to food preparation techniques and standards in conjunction with Japanese.
Thực hiện các lớp đào tạo liên quan đến các kĩ thuật và tiêu chuẩn chế biến thực phẩm kết hợp với bếp trưởng.
- Assist Japanese Speciality Chef to make duty roaster.
Hỗ trợ bếp trưởng Nhật làm các nhiệm vụ được giao.
- Not limidted to the above,be sure to follow the instructions of the Japanese Speciality Chef.
Không được làm tùy ý, hãy chắc chắn làm theo sự hướng dẫn của đầu bếp.
- Be sure to follow the SOP of hishou restaurant.
Hãy chắc chắn tuân theo SOP của nhà hàng Hishou.

Required Experience/Skills Detail

- 2 - 3 year experiences is preferred
- Can communicate in Japanese
- Friendly, patient, proactive, organized and highly responsible.

Job Overview

Contact Information

 • How To Contact: Apply Online, Apply by Attachment, Direct
 • Contact Description:

  - Please send your application by online, mail or direct to
  - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua hệ thống CareerLink, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty

 • Contact Name: Phòng Nhân Sự
 • Address: No.1 , Road 1, Waterfront City Project, Vinh Niem Ward , Le Chan District , Hai Phong, Viet Nam
** Preferred language for received applications: Vietnamese
Posted Date:
24/07/2020
Expire Date:
23/08/2020

Tags

Japanese Restaurant Le Chan District Đầu bếp

Hotel Nikko Hai Phong Logo

Hotel Nikko Hai Phong
 • Number of Employees: 25-99
 • Contact Name: Phòng Nhân Sự

Hotel Nikko Hai Phong will be managed by one of the major Japanese international hotel chain Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd. under the brand of Nikko Hotels International. Hotel Nikko Hai Phong will be located within Waterfront City, a coastal district under development. The average hotel room will be 35 square meters large and operate 3 outlets of Japanese Dining, All-day Dining and Bar facilities. Hotel is expected to be open on August 2020.

Other Jobs from This Company

See more jobs >>