VUS - ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ Jobs | CareerLink.vn | CareerLink.vn

Job Search Result | Jobs VUS - ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

    We have not found jobs for this search.
    Search suggestions:
    • Check your spelling.
    • Try different keywords.
    • Try more general keywords.
VUS - ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

VUS tự hào trở thành đơn vị đào tạo Anh ngữ đạt tiêu chuẩn toàn cầu được công nhận bởi NEAS, tổ chức độc lập quản lý chất lượng các trung tâm giảng dạy Anh ngữ quốc tế. Suốt 25 năm qua, chứng nhận Chất lượng NEAS đã xác nhận tiêu chuẩn cho nhiều trung tâm giảng dạy tiếng Anh hàng đầu thế giới. Một đơn vị giáo dục đạt chuẩn NEAS cần phải sở hữu những tiêu chí quốc tế:
- Chất lượng giảng dạy cao
- Khoá học đáp ứng nhu cầu học viên
- Công nghệ giảng dạy tiên tiến
- Môi trường học tập an toàn và hữu ích.

See more See less