We found 1 job(s) match your search:

Hot Job

Giáo Viên Tiếng Anh

Trung Tâm Ngoại Ngữ Cambridge - Bến Tre - Ben Tre, Soc Trang, Tien Giang

8,000,000VND - 20,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

08/11/2018

Company Information

Trung Tâm Ngoại Ngữ Cambridge - Bến Tre

Trung Tâm Ngoại Ngữ Cambridge - Bến Tre

Lấy chữ TÂM làm tiêu chí hành động

- Cambridge Bến Tre đặt chữ TÂM cho tiêu chí xây dựng "Ngôi nhà chung Cambridge Bến Tre" cho một tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên đồng tâm, đồng sức, phấn đấu vì mục tiêu "Nâng tầm Giáo dục - Vươn tới tương lai".

- Cambridge Bến Tre luôn đặt lợi ích của người học lên trên lợi ích cá nhân và lợi ích trung tâm

Lấy chữ TÍN làm nền tảng phát triển

- Cambridge Bến Tre luôn luôn lắng nghe và hoàn thiện theo hướng chuyên nghiệp.

- Cam kết và giữ chữ TÍN qua lời hứa và hành động đúng với tinh thần của Trung tâm "Hiện đại - Thân thiện - Chất lượng - Chuyên nghiệp"

 

Modify this job search

-